Complex

Karmaşık.

Tepkime ürünleri ya da biyolojik madde.