Company

Şirket.

Üretici, ithalatçı ve tek temsilci terimlerini kapsayan genel bir sözcüktür.

Bkz. M/I/R.