COA (Certificate of Analysis)

Ürün analiz belgesi.

Sağlayıcılarca verilen ve maddenin ya da bileşenlerinin kalite güvencesini belirten belge.