CMRs Cat 1 & 2 (Carcinogenic, Mutagenic

1 ve 2 nci sınıf karsinojenik, mutajenik ve üreme için zehirli maddeler.

Kimi yüksek risk taşıyan madde kümeleri için bu kısaltılmış tanımlama kulla-nılır. Bunlar, karsinojenik (kansere neden olan), mutajenik (genetik değişime yol açan) ve üreme için zehirli (reprotoksik yani doğurganlığı azaltan ya da ana rahminde yavru gelişimi için sorun yaratan) kimyasallardır. CMR’ler ge-nelde üç sınıfa ayrılır. Burada 1 ve 2 nci sınıfta yer alıp da, insan sağlığı üze- rindeki yıkıcı etkileri bilimsel bulgulara dayanarak kanıtlanmış olan madde-ler, Tüzük uyarınca ruhsata bağlanır.

Bkz. Authorisation, Carcinogen, Mutagen, Toxic to reproduction.

Ayrıca bkz. REACH Appendices 1 - 6.