Yeni Bir Bilimsel Çalışma Bisfenol A ile Kalp Krizi Riski ve Karaciğer Sorunları Arasındaki İlişkiye İşaret Ediyor...

İngiltere'nin Peninsula Tıp Okulu ve  Exeter Üniversitesi Biobilimler Bölümü 'nde ortak bir proje olarak yapılan ve sonuçları  "Journal of the American Medical Association (JAMA) "da yayınlanan bir akademik çalışmanın sonuçlarına göre, vücudunda yüksek konsantrasyonda Bisfenol-A bulunan insanların kalp krizi, diyabet ve karaciğer sorunları ile karşılaşmaları daha kolay oluyor.

Polimerlerin mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi amacı ile nanopartiküllerin polimerler ile karıştırılarak kopozitleştirilmesi uzun yıllardır hem akademisyenlerin hem de plastik sanayisinin moda konularından birisi (Türkiye’de özellikle ODTU PST bölümünde polimer nanokompozitleri ile ilgili bir çok yüksek lisans ve doktora tezi yapılmakta). Bu konuda dünya üzerinde uygulama bulan ve ticari hale gelen bir çok ürün mevcut (Nanocor firmasından Nanomer, Rockwood firmasından Nanofil vb).

Teknolojinin yaşamı belirleme gücü günden güne artıyor ve küreselleşiyor. Çeşitli alanlarda çalışanların aldıkları kararlar toplumu yönlendiriyor, biçimlendiriyor. İyi kararların milyonlarca insanı olumlu yönde etkileyebildiğini, kötü kararlarınsa geleceğimizi tehdit ettiğini görüyoruz.

Mühendislik, toplum yaşamının kalitesinin artmasında ve ülke kalkınmasında önemli görevleri olan bir meslek dalı. Mühendisler tasarlar, uygular, çalıştırır ve geliştirir. Sorunları çözer. Ama, mühendisler görevlerini yaparlarken nasıl davranmalıdırlar? İyi bir mühendis nasıl olmalıdır? (iyi nedir sorusu da başka bir sorunsal?). Yüksek rekabetin yaşandığı günümüzde; maliyeti düşürmek amacıyla yeni bir otomobil tasarlayan mühendisin yeni otomobili çevreye daha çok zarar veriyorsa ne olacak? Mühendisin tasarımına, üretimine veya hizmetine katkıda bulunduğu, ya da sorumlu olduğu üründe bir kusur olursa ne olacak? gibi soruların yanıtlanması gerekir. Tüm bu soruların yanıtı; etik ve mesleki sorumluluk kavramları ile açıklanabilir.

 

Kimya Mühendisliği, “eğitim, deneyim ve uygulama ile kazanılan matematik, kimya ve diğer doğal bilimlere dayalı bilgilerin, madde ve enerjiyi insanlığın yararına kullanırken ekonomik yolların geliştirilmesi düşüncesiyle uygulandığı bir meslek” olarak tanımlanır. Doğrusu bu tanım diğer birçok mühendislik dalını da rahatlıkla tanımlamaya yetiyor bence. Peki öyleyse kimya mühendisliği mesleğini biricik kılan, diğerlerinden temel olarak ayırt edici olan yan(lar) nedir?