Küresel iklim değişikliği tehlikesi karşısında Sera gazı salımını azaltmak üzere yapılan yatırımlar, tüm dünyada 3.65 trilyon dolarlık dev bir Pazar yaratmış durumda.karbon borsasının işlem hacmi de her yıl katlanarak büyümekte.

Dünya çapında küresel ısınmanın hissedilir derece ce artığı günümüzde karbon salınımı azaltma arayışları da hız kazanıyor. Dünyanın geleceği açısından yenilenebilir enerjiler önem kazanırken alınacak önlemler sadece bununla sınırlı kalmıyor. Üretilen enerji kadar, enerjinin tüketim yolları da küresel ısınma da etkili. Bu nedenle otomotiv,yapı, elektronik eşya, ambalaj, tarım gibi bir çok sektör de daha az enerji tüketme ve daha az karbon salımını azaltma eğiliminde artış gözleniyor.

Bu durum, “Karbon Borsası” adı verilen yeni bir finansman modeli yaratmış durumda. Gelişmiş ülkelerin karbon salımlarını azaltmak amacı ile oluşturulan karbon borsasında 2007 yılında 64 milyar $, 2008 yılında 140 milyar $ işlem hacmine ulaşılmıştır. Bu rakamın 2020 yılında 1 trilyon $ olması beklenmektedir.

Kyoto Sözleşmesi ardından ortaya çıkan bu piyasa da Türkiye’nin etkinliği yok denecek kadar az. Türkiye bu piyasa da sadece gönüllü karbon borsasında temiz enerji üreten birkaç şirket ile yer alıyor. Konunun uzmanları Türkiye’nin bu borsa da önemli bir fırsatı kaçırdıklarını düşünüyor.

Sera gazı salımları azaltımı için yapılacak olan yatırımların %70i mevcut teknolojilerle ve ufak revizyonları ile karşılanırken, diğer %30 u oluşturan karbon tutma ve depolama gibi yeni gelişen teknolojiler  gerektiriyor.

Türkiye de 1990-2007 yılları arasında gerçekleşen sera gazı oranı : %119

2020 yılında ulaşılması beklenen Karbon Borsası işlem Tutarı: 1 TRİLYON $Yorumlar   

+1 #1 Enbiya AKBULUT 13-08-2010 11:20
her şeyin geç farına varıyoruz. bu durumun kaç kişi fakında acaba.

Yorum eklemek için üye girişi yapmalısınız.