Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sensör Teknoloji Grubu

 

Genel anlamda kimyasal ve biyosensörler, kimya, biyokimya, biyoloji, mühendislik gibi pek çok bilim alanının bilgi birikiminden yararlanılarak, kimyasal ve biyolojik moleküllerin veya sistemlerin seçicilik özellikleri ile modern elektronik tekniklerin işlem yeteneğinin birleştirilmesiyle geliştirilen analitik/biyoanalitik aygıtlar olarak tanımlanabilir. Günümüzdeki bilimsel ve teknik ilerlemeler, elektrokimyasal sensör teknolojisinde önemli gelişmelere yol açarak bu sensörlerin birçok alanda yaygın olarak kullanılmasına neden olmuştur.(1-8) Klorür, pH, kalsiyum, nitrat, sodyum, potasyum, magnezyum, amonyum duyarlı kimyasal sensörler ve amonyak, laktat, glikoz, DNA, üre ve kreatinin gibi biyosensörler çevre ve biyolojik örneklerde rutin olarak kullanılan sensörlere örnek olarak verilebilir.(9-17) AAS, Kromatografi, spektroskopi gibi analiz sistemlerin ekspert gerektirmesi ve pahalı olmaları, elektrokimyasal sensor sistemlerinin ekonomik olması ve birçok yeni türün analizi için ümit vermesi bu sensor sistemlerine olan ilgiyi artırarak devam ettirmektedir.