Bilimsel düşüncenin gelişmesine paralel olarak yöntembilim de değişik bilim dallarında gelişerek hemen her bilim dalında uygulanmaktadır. Matematik, fizik, kimya, biyoloji, işletme, mühendislik, tıp, hukuk vs. gibi meslek dallarının kendisine özgü bilimsel terminoloji ve tanımları bulunur. Ancak bu mesleklerin hepsinde de uygulanabilirlik alanı bulabilen yöntembilimin daha da iyi anlaşılabilmesi için, değişik bilim dalları ve meslek gruplarından kişiler zaman zaman bir araya gelerek yöntembilimin ortak yönlerini geliştirmeye çalışmalıdır. Bir alanda geliştirilen belirli bir yöntem bilimin başka bilim dallarında da kullanıldığını görmek ortak alanın daha da işler hale gelmesine neden olur. Son yıllarda bulanık mantık, yapay sinir ağları, genetik algoritmalar vb. yöntembilimlerin hemen her türlü bilim alanında kullanılması dikkatleri çekmektedir.


Ülkemizde yeni kullanılmaya başlayan bu yöntemlerin bilimin çeşitli dalları ve değişik meslek grupları arasında ortaklaşa kullanılabilir olması en ilgi çekici yönlerinden birisidir. Böylece meslekler arası bilimsel diyalog da gelişerek, bilimin insanlığa sunduğu hizmetler de yöntembilimler sayesinde günden güne artmaktadır. Yöntemlerin bazıları mühendislik, tıp, sosyal bilimler, yer bilimleri, gök bilimleri vs. konularda başarı ile kullanılarak bilimsel sonuçların daha kısa zaman ve incelikle elde edilmesine yaramaktadır. İlki 2001 yılında İTÜ’de Mühendislikte Modern Yöntemler Sempozyumu-MMYS’ 2001ve ikincisi de 2005 yılında Kocaeli Üniversitesi ortaklığı ile Kocaeli’nde Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu-BMYS’ 2005 olarak yapılan bu sempozyumun hedefi, yeni bin yılın başında dünya biliminde bugün için en ileri yöntembilimlerin çeşitli mühendislik, sosyal ve bilim alanlarında kullanılmasına ışık tutacak şekilde tartışılarak görüş alışverişinde bulunulmasıdır.

Türkiye’de ilk kez gliserinden, yakıtlardaki kurşunlu bileşiklere alternatif "doğa dostu" katkı maddesi üretildi. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Nuray Oktar ve yüksek lisans öğrencisi Nalan Özbay'ın gerçekleştirdikleri araştırma projesiyle kurşun bileşiklerine alternatif yakıt katkı maddesi üretimi yapıldı.

Devlet Planlama Teşkilatı'nın da desteklediği proje ile Türk bilim adamları, peynir atık suyundan alkol üretti.

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Tanyolaç başkanlığındaki araştırma grubu, peynir atık suyundan etil alkol üretimi için proses geliştirdi.