Mersin'in önde gelen sanayi kuruluşlarından Çimsa, Soda Sanayi A.Ş., Coca Cola, Çukurova Grubu, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nün de içinde bulunduğu yaklaşık 20 kuruluşun bir araya gelerek oluşturduğu Çevre Çalışma Grubu, sanayicilere atık bilincini aşılamayı hedefliyor. Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ile yapılan protokolle, Mersin'de toplanan piller İstanbul'a gönderilerek, geri dönüşümü sağlanacak.

Petrol fiyatlarındaki yükselme ve yenilenebilir enerji kaynaklarına artan ilgi küresel ısınmayı önleme süreci için tüm Dünya’daki insanları doğal kaynaklardan yapılan bioyakıt kullanımına teşvik etmektedir. Biodizel günümüzün ve geleceğin önemli bir bioyakıt çeşidi konumundadır. Hammadde olarak kolza tohumu, mısır ve hatta kullanılmış sebze ve hayvansal yağlar kullanılmaktadır. Değişik faktörler ve hammaddelerin doğal yapısı, oluşturulacak ürünün kalitesini etkilemektedir. Trigliserit’ten metilester’e (Figür1) esterleşme tepkimesi FT-NIR veya FT-IR spektroskopi teknikleri ile izlenebilmektedir. Bu işlem, prosesten örnek alınarak veya fiber optik akış hücresi veya probu kullanılarak on-line bir şekilde yapılabilir. İlgilenilen ana bileşenler metilester, bunun yanında metanol ve son kalıntı olarak gliserindir. Ayrıca trigliseritlerin, digliseritlerin ve monogliseritlerin kontrolleri de önemlidir.