NASA´nın Kaliforniya Pasadena´da yer alan Jet İtişi Laboratuarı (JPL) mensubu bir grup bilim adamı, Los Angeles´da bulunan Güney Kaliforniya Üniversitesi (USC) işbirliğiyle, gelecekte Savunma Bakanlığı ve endüstriyel uygulamalarda kullanılmak üzere Doğrudan Metanol Yakıt Hücresi´ni geliştirdi. Kısa süre önce USC ve NASA adına JPL´yi idere eden Pasadena´daki Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü, SFC Energy´e bir lisans verdi. Teknolojiye mahsus olmayan bu lisans, şirketin metanol yakıt hücreli ürünlerinin ABD pazarında yayılmasını kolaylaştıracak. 

Dikili Belediye Meclisi'nin ekim ayı olağan toplantısında, belediye başkanlığı tarafından gündem dışı olarak verilen önerge ile ilçedeki iş yerlerinde alışveriş sonrası ürünlerin naylon poşet, plastik torba içerisinde müşteriye sunulmasına yasak getirilerek, kağıt torba ve kese kağıdı kullanımı zorunluluğu getirilmesine ilişkin teklif ele alındı.

Mecliste yapılan görüşmelerin ardından önerge oy birliği ile kabul edilerek, ilçedeki tüm iş yerlerinde 15 Kasım itibariyle satılan malın naylon veya plastik poşet ile müşteriye sunulmasına yasak getirilerek, kağıt torba ve kese kağıdı kullanımı zorunluluğu getirildi.

Önerge ile katı atıkların ayrıştırılarak toplanması da karara bağlandı. Buna göre, aynı tarihten itibaren ev ve iş yerleri, çöplerini organik katı atıklar, plastik ve metal ambalaj kutuları olarak ayrı ayrı çöp torbalarıyla teslim edecek.

Kararda, getirilen kurallara uymayanlara Kabahatler Kanunu çerçevesinde ceza uygulanacağı da hükme bağlandı

ntvmsnbc

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Enerji Sektörü Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programına (ENAR) Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de 08.06.2010 tarihinde yayımlandı.

Yönetmelik ile Enerji Bakanlığı tarafından enerji politikalarına, arz güvenliğine, yerli enerji teknolojileri ve endüstrisine hizmet edecek şekilde oluşturulacak destek programları kapsamında tüzel ve gerçek kişilerin bilimsel ve teknolojik bilgiyi ürüne, sürece, yönteme, uygulamaya veya sisteme dönüştürme aşamalarında yapacağı teknoloji geliştirme ve yenilik odaklı araştırma, geliştirme, iyileştirme ve örnek uygulama projelerinin seçilmesi, desteklenerek izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.