C ve D santralleri için ihaleye çıkılması beklenen Afşin-Elbistan'da çevre felaketi yaşanıyor. A santralinden taşınan kömürle çalıştırılan B santralinden çıkan külün açık arazide depolanması nedeniyle insanların sağlığı tehlikede. Çok ince olan kül ayrıca 2 milyar dolara inşa edilen B santralini de tehdit ediyor.

Güneşle mekân ısıtma sistemleriyle yüzde 40 tasarruf yapmak mümkün. Bu oran Akdeniz iklim kuşağında yüzde 60'lara kadar çıkıyor.

Enerji fiyatlarının her geçen gün artması, ısıtmada alternatif kaynaklara yönelişi hızlandırıyor. Bunların başında güneş enerjisi geliyor. Japonya, ABD, Almanya gibi gelişmiş ülkeler güneşten enerji üretmek için yoğun çalışmalar yürütüyor. Türkiye'de ise, petrol ve doğalgaza her yıl onlarca milyar döviz ödenmesine rağmen, çok önemli ilerlemeler sağlanamıyor. Oysa Türkiye, Doğu Karadeniz Bölgesi hariç bir "güneş ülkesi". Türkiye topraklarına düşen güneş enerjisi miktarı 80 milyon ton eşdeğeri petrol (TEP) olarak ölçülüyor. Türkiye'nin 2006 yılında toplam 93 milyon TEP enerji tüketmesi, güneş enerjisi potansiyelinin büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Borsa'ya yaptığı açıklamada, şirket Yönetim Kurulunun dünkü toplantısında, yenilenebilir enerji yatırımları projesi kapsamında rüzgar enerjisi ve atık ısı geri kazanımı yöntemiyle elektrik üretimi yapmak üzere yatırım kararı alındığı belirtilerek, yatırımların önümüzdeki üç yıl içerisinde tamamlanması ve toplam 40 milyon dolar yatırım harcaması yapılmasının planlandığı bildirildi.

ABD’de giderek artan şekilde mısırdan etanol üretimi, Meksika Körfezi’nde “ölü bölge” yaratarak ekosistemi tehdit ediyor.

Kanada ve ABD üniversitelerinin ortak araştırmasında, mısır üretiminde kullanılan azotlu gübrenin akarsulara nitrat şeklinde karıştığı ve bunun da sudaki oksijen çözeltisini soğuran yosunların gelişimine neden olduğu belirlendi.