Güneşle mekân ısıtma sistemleriyle yüzde 40 tasarruf yapmak mümkün. Bu oran Akdeniz iklim kuşağında yüzde 60'lara kadar çıkıyor.

Enerji fiyatlarının her geçen gün artması, ısıtmada alternatif kaynaklara yönelişi hızlandırıyor. Bunların başında güneş enerjisi geliyor. Japonya, ABD, Almanya gibi gelişmiş ülkeler güneşten enerji üretmek için yoğun çalışmalar yürütüyor. Türkiye'de ise, petrol ve doğalgaza her yıl onlarca milyar döviz ödenmesine rağmen, çok önemli ilerlemeler sağlanamıyor. Oysa Türkiye, Doğu Karadeniz Bölgesi hariç bir "güneş ülkesi". Türkiye topraklarına düşen güneş enerjisi miktarı 80 milyon ton eşdeğeri petrol (TEP) olarak ölçülüyor. Türkiye'nin 2006 yılında toplam 93 milyon TEP enerji tüketmesi, güneş enerjisi potansiyelinin büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

Ülkenin yıllık ortalama güneşlenme süresi 2.640 saat. Bu da günlük 7.2 saate karşılık geliyor. Türkiye'nin güneşten metrekare başına 1.500 kilovat saat (kWh) enerji üretme potansiyeli bulunuyor. Akdeniz iklim kuşağında bu değer 1.700 kWh'lere kadar çıkıyor. Bir orta Avrupa ülkesi olan Almanya'da güneşten yararlanma oranı metrekare başına 850 kWh. Bu dezavantajına rağmen tüm Avrupa'da kurulu güneş enerjisi sistemlerinin yüzde 55'i Almanya'da yer alıyor.

Yasak yeni iş yaratıyor

Bu potansiyel, çok az olsa da bazı girişimcileri harekete geçiriyor. Doğan Özgezgin bunlardan biri. Özgezgin'in güneş enerjisiyle tanışması 2000 yılında Bodrum Bitez'deki evine taşınmasıyla başlıyor. Taşınır taşınmaz Özgezgin'e ilk uyarı site yönetiminden geliyor; "Çatınıza çanak anten ve güneş enerjisi sistemi kurmak genel kurul kararınca yasaklanmıştır." Bu yasağı bir haksızlık olarak algılıyor Doğan Özgezgin. Ancak gerekçeyi de göz önünde bulunduruyor; yani çatıda su ısıtmada kullanılan ve görüntü kirliliğine sebep olan bakımsız güneş enerjisi sistemleriniBunun üzerine çalışmaya başlayan Özgezgin, 2005 yılında kasası su kontrplağından, bakır levha üzerine siyah krom kaplamalı, yani selektif yüzeyli ilk kolektörünü yapıyor. Böylece, uzun süredir su ısıtmada kullanılan ve göze hoş gelmeyen güneş enerji sistemleri yerine, yatay, çok yer kaplamayan, özellikle gelişmiş ülkelerin enerji üretiminde kullandıkları kolektör geliştirmiş oluyor. Bu durum Doğan Özgezgin'e yeni bir iş kapısı yaratıyor. Özgezgin, yaklaşık 2.5 yıldır güneşle mekân ısıtma yapıyor. Bugüne kadar kendi konutu dahil 7 konuta bu sistemi kurduğunu söylüyor.

Artan enerji ihtiyacına çözüm güneş

Küresel ısınma ve enerji fiyatlarındaki artışlar güneşe olan ilgiyi artırıyor. Özgezgin de bu duruma dikkat çekiyor, güneş enerjisini, diğer enerji kaynaklarının yetersiz kaldığı, insanlığın sürekli artan enerji ihtiyacını karşılayabilecek tek enerji kaynağı olarak nitelendiriyor. Güneşten dünyaya ulaşan enerji miktarının dünya nüfusunun enerji ihtiyacının çok üzerinde olduğunu vurgulayan Özgezgin, ısıtma ve soğutma için güneş enerjisi sistemlerinin kullanılmasının temel gerekçesini; "Binaların ve diğer tesislerin enerji ile ilgili maliyetlerinin sürekli artması" olarak açıklıyor.

Metrekare başına 100 avro

Doğan Özgezgin, kurduğu Solar-Ge adlı firmayla hizmet veriyor. Güneşle ısıtma sisteminin ilk kurulum maliyeti, ısıtılacak kapalı alanın her metrekaresi için yaklaşık 100 avro. Bu da 100 metrekarelik ev için 10 bin avroluk yatırım maliyeti anlamına geliyor. Özgezgin'e göre; her yıl enerji fiyatlarındaki yüzde 15 ila 20'lik artış göz önüne alındığında, kurulum maliyetinin geri dönüşümü 34 yılı geçmiyor. Özgezgin'in bir diğer savıysa; günümüzde kullanılan, konvansiyonel cihazlarla ısıtılan konuta göre tasarruf oranı yüzde 40'ın altına düşmüyor. Bu oran Akdeniz iklim kuşağında ve ısı yalıtımlı binalarda yüzde 60'lara kadar çıkıyor. Özgezgin, sistemin ömrünün uygun proje ve kaliteli malzemeyle 20 yıla kadar çıkabildiği bilgisini de veriyor.

100 m2 için 5 kolektör

Doğan Özgezgin, sistemin amacını, güneşle ön ısıtma suyu elde ederek daha az enerji harcamak olarak açıklıyor. Sistemin mevcut her türlü ısıtma sitemine kolaylıkla entegre olabileceğini belirten Özgezgin, kullanılan malzemeler hakkında şu bilgileri veriyor: "Yutucu yüzey, yani kolektör miktarı ısıtılacak mekânın metrekaresine göre değişiyor. Örneğin, her 20 metrekarelik alan için minimum 2 metrekare yutucu yüzeyi olan kolektörden bir adet kullanılıyor. Buna göre, 100 metrekarelik bir konuta en az 5 adet kolektör konulması gerekiyor. Sistemde 2 adet sıcak su tankı yer alıyor. Bunlardan biri sıcak su için, diğeri de ısıtma desteği için kullanılıyor. Kolektörlerle ısıtılan suyun sıcak su tanklarına aktarılması otomasyon ve pompayla yapılıyor. Güneşin olmadığı veya yetersiz olduğu zamanlarda ise yardımcı ısı desteği otomatik olarak devreye giriyor. Bu rezistans ya da kat kaloriferi olabiliyor."

"Zorunlu hale getirilmelidir"

Mekân ısıtmada kullanılan güneş enerji sistemleri, tasarrufun yanı sıra istihdama da önemli katkı sağlıyor. Doğan Özgezgin'in verdiği bilgiye göre, Türkiye'de sadece sıcak su amaçlı güneş enerji uygulamasıyla yılda 500600 milyon dolarlık tasarruf yapılıyor. Daha da önemlisi ise, Türkiye'deki işsizlik oranının yüzde 10'ları aştığı bir dönemde, yenilenebilir enerji teknolojisinin ülkede gelişmesi ve üretiminin teşvikiyle her yıl 100 bine kişiye yeni iş sahaları yaratacak potansiyeli. Özgezgin, bunun için neler yapılması gerektiğini şöyle özetliyor: "Güneş kolektörleri tüketici bazında teşvik edilmeli, hatta nüfusun ve enerji tüketiminin yoğun olduğu büyük kentlerde yerel yönetimlerle işbirliği yapılarak, imar yönetmeliklerinde yapılacak değişikliklerle güneş kolektörlerinin kullanımı zorunlu hale getirilmelidir. Güneşle sıcak su sistemleri, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Ege gibi güneş potansiyeli yüksek bölgelerdeki kullanımı mutlaka artırılmalıdır. Konutlarda tüketilen enerjinin yüzde 80'i ısınmada, yüzde 20'si de aydınlanma ve ev gereçleri için tüketiliyor. Bu nedenle güneş mimarisi önemsenerek uygulanmalı, öncelikle büyük şehirlerden başlanarak yeni yapılmakta olan binalarda yönlendirme ve yalıtıma büyük önem verilmeli, ek maliyet getirmeden yüzde 30'lara varan ısı kazancı sağlayan mimari özellikler kullanılmalıdır. Binalarda güneş enerjisi kaynaklı mekanik, tesisat projeleri hazırlanıp onaylatılmadan yapı kullanma izni verilmemeli, imar yasasında düzenleme yapılarak güneş enerjisi sistemleri zorunlu tutulmalıdır."

Teşvikler yetersiz

Güneşten enerji üretimi yatırım maliyeti konvansiyonel sistemlere göre bugün için oldukça yüksek. Bu nedenle Almanya'da güneş enerjisi sistemi kuranlar, devletten her metrekaresi için 125 avro destek alıyorlar. Ancak Türkiye'de böyle bir destek söz konusu değil. Özgezgin, Almanya örneğinde olduğu gibi sistem kurulumları için kullanıcıların teşvik edilmesi halinde maliyetlerin daha da aşağıya çekilmesinin mümkün olduğu görüşünde.


kaynak: http://www.globalenerji.com.tr


Yorum eklemek için üye girişi yapmalısınız.