Temiz enerji ve tarım için metanın hidrojene dönüştürülmesi çok önemlidir. Bu reaksiyon su ve kataliz gerektirir. Science'ta yayımlandığı gibi, EPFL araştırmacıları su molekülünün spesifik titreşimlerini kontrol etmek için reaksiyonun verimini etkileyen yeni bir lazer yaklaşımını kullandılar.

İçme suyu arıtma tesislerinde önemli bir ayırma teknolojisi olan ultrafiltrasyon membranları, protein saflaştırmasından kan filtrasyonu ve arıtımına, içecek saflaştırmasından metal iyon geri kazanımına kadar geniş bir yelpazede hayati önem taşıyorlar. ABD Ulusal Bilim Vakfı, Massachusetts Amherst Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nde Doç. Dr. Jessica Shiffman'a ultrafiltrasyon membranlarının daha da geliştirmesi için iki yıllık hibe olarak 174 000 $ tahsis etti.