ECHA tarafından revize edilerek yayımlanan Yüksek Risk Taşıyan Maddeler listesi, AB içinde üretici ve ithalatçı şirketler için yeni bir görev getiriyor!..

ECHA' nın revize ederek, 4 Kasım 2008 günü kendi web sitesinde yayınladığı "Yüksek Risk Taşıyan Maddeler (SVHC) Aday Listesi" nde yer alan 15 kimyasal, ruhsatlandırma kapsamına alınmıştır. Ayrıca bu liste, söz konusu 15 kimyasaldan başka SVHC maddesi olarak sınıflandırılabilecek maddeleri de içermek üzere, düzenli olarak güncelleştirilecektir. Şirketler, "aday liste" den doğabilecek olası yükümlülüklerini gözden geçirmeleri konusunda ECHA (Avrupa Kimyasallar Kurumu) tarafından uyarılmaktadır.

Son aylarda, 1 Aralıktaki süre bitimi öncesi, Avrupa Birliğinin kimyasal tescil, değerlendirme ve kısıtlama (Reach) planı çerçevesinde, maddelerin ön kayıtları hızla arttı. Fakat devasa prosesleri yürütmekle sorumlu Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA), kayıt ücretlerinden gelen gelirin beklenenin altında olacağına dikkat çekti.

Değerli Üyeler,

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, REACH seminerlerine Üniversitelerde devam ediyor.
Elazığ FIRAT Üniversitesi' nde 8 Nisan 2009 günü ve Malatya İNÖNÜ Üniversitesi' nde 9 Nisan 2009 günü Komisyonumuzca "REACH Nedir?" konulu seminerler düzenlenecektir.

ECHA (European Chemicals Agency - Avrupa Kimyasallar Kurumu), 1 Haziran - 1 Aralık 2008 tarihleri arasında REACH Tüzüğü uyarınca ön kaydı yapılmış olan kimyasallara ilişkin ilkini 19 Aralık 2008' de yayınlamış olduğu listeyi güncellemiş ve söz konusu bu yeni liste 27 Mart 2009 günü, ECHA' nın web sitesinde yayınlanmıştır. Yeni listede 65 bin şirkete ait yaklaşık 143 bin kimyasal madde yer almaktadır. Ancak bu kimysalların tümünün de tescil ettirileceği ECHA tarafından beklenmemektedir.

AB üyesi ülkelerin ulusal gözlemcileri, ön kayıtları, tescil dosyalarını ve eğer varsa Güvenlik Bilgi Formları için hazırlıkları kontrol etmeye başladılar. Dördüncü toplantısını Helsinki' de Nisan ayının son haftası içinde yapan Uygulamada Bilgi Paylaşım Forumu, projenin başlangıç sürecini gözden geçirmiş ve sonraki aşamalar için fikir birliğine varmıştır.