Değerli Üyeler,

Uzun bir süredir eşimle birlikte üzerinde çalıştığımız bir projemiz sonlanmıştır. Dostlarımızın ve oğlumuzun destek ve yardımlarıyla, son üç aydır yoğun bir çalışmayla, REACH Tüzüğü ve ilgili yasal düzenlemelerde geçen ve Batı dillerinden özenle çevirmiş olduğumuz çok özgün terimler ve kısaltmalarla ilgili olarak "REACH Terimler ve Kısaltmalar Kılavuzu" nun Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şb. Y.K. kararı uyarınca basılmış ve ikinci düzeltmesi de Kimya Mühendisleri Odası'nın www.kmo.org.tr web sitesine yüklenmiştir.

Bilgilerinize sunulur. 

Mustafa Cüneyt Gezen

Değerli Üyeler,

ECHA tarafından 1 Aralık 2009 günü gerçekleştirilecek olan Madde Kimlik Çalıştayı internetten çevrimiçi olarak izlenebilecektir. Bu çalıştayın amacı, REACH kapsamında maddelerin kimlik kavramlarına açıklık getirmektir. Söz konusu çalıştay, genelde tescil dosyasının hazırlanmasından sorumlu olan endüstri uzmanlarını ilgilendirmektedir.