AB üyesi ülkelerin ulusal gözlemcileri, ön kayıtları, tescil dosyalarını ve eğer varsa Güvenlik Bilgi Formları için hazırlıkları kontrol etmeye başladılar. Dördüncü toplantısını Helsinki' de Nisan ayının son haftası içinde yapan Uygulamada Bilgi Paylaşım Forumu, projenin başlangıç sürecini gözden geçirmiş ve sonraki aşamalar için fikir birliğine varmıştır.

Forum' un uygulama projesi, REACH' in temel bir ilkesini esas almaktadır: no data, no Market (Veri yoksa Pazar da yok). Katılımcı ülkelerin gözlemcileri evre-içi maddeler üzerinde odaklanacaklar ve bu maddelerle ilgili şirketlerin ön-kayıt ya da tescil başvurularını yaptırıp yaptırmadıklarını ve Güvenlik Bilgi Formlarının sağlanıp sağlannmadıklarını kontrol edeceklerdir.

Bu proje bize, AB ve AEA içerisinde üreticiler ve ithalatçıların (aynı zamanda tek temsilcilerin) REACH ile ilgili uyum düzeyleri konusunda ilk izlenimleri verecektir. Aynı zamanda,  REACH' in uygulamasını yürüten resmi kurumların uygulama kapasiteleri de artmış olacaktır.

Katılımcı ülkelerden atanacak birer koordinatör, projenin uygulanmasını gözden geçirecek ve yerel denetçilerin eğitilmesini sağlayacaktır. Bu amaçla, adı geçen koordinatörler, ECHA tarafından Nisan ayının başlarında, Forum Çalışma Grubu' nda eğitimden geçmişlerdir.

Projenin sonuçları 2009 yılı sonuna doğru görülecek ve Forum Çalışma Grubu' nca analizi yapılacak olan sonuçlar 2010 başlarında rapor şeklinde açıklanacaktır.

Forum aynı zamanda, 2010 yılı içerisinde ikinci bir ortak eşgüdüm projesinin hazırlığı içindedir.

Ayrıntılı bilgi için:

ECHA Forum ile ilgili bilgi http://www.echa.europa.eu/about/organisation/forum_en.asp

İletişim: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ECHA/PR/09/05
Helsinki, 30 April 2009


Yorum eklemek için üye girişi yapmalısınız.