Burada geçen 15 adet yüksek risk tasıyan madde, yani SVHC maddesi, 28 Ekim 2008 tarihinde ECHA tarafından onaylanmıs ve ruhsatlandırma kapsamına alınmıstır. Bu önemli konuda, ülkemizdeki üretici ve AB'ye ihracatçı sirketler çok dikkatli olmaları salık verilir.

Çizelge: Ruhsatlandırma kapsamındaki SVHC aday listesi. (*)

Madde Adı

EC sayısı (CAS no)

SVHC nedeni

4,4'- Diamino difenil metan (MDA)

202-974-4

Karsinojen 2.sınıf

5-tert-butil-2,4,6-trinitro-m-ksilen

201-329-4

vPvB

Antrasen

204-371-1

PBT

Benzil butil ftalat

201-622-7

Üreme için toksik, 2.sınıf

Bis (2-etil (hekzil) ftalat) (DEHP)

204-211-0

Üreme için toksik, 2.sınıf

Diarsenik pentaoksit

215-116-9

Karsinojen 1.sınıf

Diarsenik trioksit

215-481-4

Karsinojen 1.sınıf

Dibutil ftalat

201-557-4 Toxic

Üreme için toksik, 2.sınıf

Hekzabromo sayklo dodekan (HBCDD) ve tüm diyastereo izomerleri (α – HBCDD, β-HBCDD, γ-HBCDD)

247-148-4 and 221-695-9

(134237-50-6, 134237-51-7,

134237-52-8)

PBT

Kloro alkanlar, C10-13, (Kısa zincirli klorlu parafinler)

287-476-5

PBT,

vPvB

Kobalt diklorür

231-589-4

Karsinojen 2.sınıf

Kurşun hidrojen arsenat

232-064-2

Karsinojen, 1.sınıf

Üreme için toksik 1.sınıf

Sodyum dikromat

234-190-3

(7789-12-0;

10588-01-9)

Karsinojen, 2.sınıf

Mutajen, 2.sınıf

Üreme için toksik, 2.sınıf

Trietil arsenat

427-700-2

Karsinojen 1.sınıf


 (*)  Candidate List of Substances of Very High Concern for Authorization, http://echa.europa.eu

 
Yorum eklemek için üye girişi yapmalısınız.