Bilindiği üzere, 18 Aralık 2006 tarihinde Avrupa Birliği Parlamentosu tarafından kabul edilerek 1 Haziran 2007'de yürürlüğe girmiş bulunan (EC) 1907/2006 sayılı REACH Tüzüğü (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals / Kimyasalların Tescili, Değerlendirilmesi ve Ruhsatlandırılması) AB Resmi Gazetesi'nin 29 Mayıs 2007 tarih ve L396 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. Söz konusu tüzüğe göre, AB üye ülkelerinde faaliyet gösteren ve yılda bir tondan fazla kimyasal madde üreten ya da ithal eden firmaların, söz konusu kimyasal maddeleri, Helsinki' de kurulu olan Avrupa Kimyasallar Kurumu (ECHA) yönetimindeki merkezi bir veri tabanına kaydettirmeleri gerekmektedir.

REACH, kimyasalların yönetimi üzerine Avrupa Birliği' nin yeni politikasıdır. Açılımı: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, yani Kimyasalların Tescillendirilmesi, Değerlendirilmesi, Ruhsatlandırılması ve Kısıtlanması anlamına gelmektedir.