Hoş geldiniz, Ziyaretçi
Kullanııcı Adı: Şifre: Beni hatırla

BAŞLIK: BİYODİZEL VE BİYOYAKIT TEKNOLOJİLERİ

BİYODİZEL VE BİYOYAKIT TEKNOLOJİLERİ 9 yıl 11 ay önce #2327

 • NBA
 • NBA Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Aktif Kullanıcı
 • Gönderiler: 195
 • Teşekkür Sayısı: 9
BİYODİZEL NEDİR?

Biyodizel, kolza (kanola), ayçiçek, soya, aspir gibi yağlı tohum bitkilerinden elde edilen yağların veya hayvansal yağların bir katalizatör eşliğinde kısa zincirli bir alkol ile (metanol ve ya etanol ) reaksiyonu sonucunda açığa çıkan ve yakıt olarak kullanılan bir üründür. Evsel kızartma yağları ve hayvansal yağlar da biyodizel hammaddesi olarak kullanılabilir.

Bu kolza bitkisi

BİYODİZEL


Biyodizel petrol içermez; fakat saf olarak veya her oranda petrol kökenli dizelle karıştırılarak yakıt olarak kullanılabilir.
Saf biyodizel ve dizel-biyodizel karışımları herhangi bir dizel motoruna, motor üzerinde herhangi bir modifikasyona gerek kalmadan veya küçük değişiklikler yapılarak kullanılabilir.

ayçiçeği

Biyodizel, dizel ile karışım oranları bazında aşağıdaki gibi adlandırılmaktadır:

B5 : % 5 Biyodizel + %95 Dizel
B20 : % 20 Biyodizel + %80 Dizel
B50 : % 50 Biyodizel + %50 Dizel
B100 : %100 Biyodizel

BİYODİZEL ÜRETİM YÖNTEMİ

Biyodizel üretiminin çeşitli metodları olmakla birlikte günümüzde en yaygın olarak kullanılan yöntem transesterifikasyon yöntemidir. Transesterifikasyon; yağ asitlerinin (bitkisel yağlar, evsel atık yağlar, hayvansal yağlar) bazik bir katalizör eşliğinde alkol (metanol,etanol vb.) ile esterleşme reaksiyonudur.

Bu yöntem ile biyodizel üretiminde aşağıdaki işlem basamakları takip edilmektedir.

1. Alkol ve katalizörün karıştırılması: Katalizör tipik olarak sodyum hidroksit (kostik soda) veya potasyum hidroksittir. Katalizör standart bir karıştırıcı ve mikser kullanılarak alkol içerisinde çözülür.

2. Reaksiyon: Alkol/katalizör karışımı kapalı reaksiyon kabı içerisine doldurulur ve bitkisel veya hayvansal yağ ilave edilir. Daha sonra alkol kaybını önlemek amacıyla sistem tamamen atmosfere kapatılır. Reaksiyon karışımı, reaksiyonu hızlandırmak amacıyla belli bir sıcaklıkta tutulur ve reaksiyon gerçekleşir. Önerilen reaksiyon süresi 1 ile 8 saat arasında değişmektedir ve bazı sistemler reaksiyonun oda sıcaklığında olmasını gerektirir. Hayvansal veya bitkisel yağların kendi esterlerine tamamen dönüştürülmesinden emin olunmasını sağlamak için normal olarak fazla alkol kullanılır.

Beslemedeki hayvansal veya bitkisel yağların içerisindeki su ve serbest yağ asitlerinin miktarının izlenmesi konusunda dikkatli olunmalıdır. Serbest yağ asiti veya su seviyesinin yüksek olması sabun oluşumu ve gliserin yan ürününün alt akım olarak ayrılması problemlerine neden olabilir.

3. Ayırma: Reaksiyon tamamlandıktan sonra iki ana ürün gliserin ve biyodizeldir. Her biri reaksiyonda kullanılan miktardan arta kalan önemli miktarda metanol içerir. Gerek görülürse bazen reaksiyon karışımı bu basamakta nötralize edilir. Gliserin fazının yoğunluğu, biyodizel fazınınkinden çok daha fazla olduğundan bu iki faz gravite ile ayırılabilir ve gliserin fazı çöktürme kabının dibinden kolayca çekilebilir. Bazı durumlarda bu iki malzemeyi daha hızlı ayırmak amacıyla santrifüj kullanılır.

4. Alkolün uzaklaştırılması: Gliserin ve biyomotorin fazları ayrıldıktan sonra her bir fazdaki fazla alkol bir flaş buharlaştırma veya distilasyon prosesi ile uzaklaştırılır ve reaksiyon karışımı nötralize edilir. Gliserin ve ester fazları ayırılır. Her iki durumda da alkol distilasyon kolonu kullanılarak geri kazanılır ve tekrar kullanılır. Geri kazanılan alkol içerisinde su bulunmamalıdır.


5. Gliserin nötralizasyonu: Gliserin yan ürünü, kullanılmamış katalizör ve bir asit ile nötralize edilmiş sabunlar içerir ve ham gliserin olarak depolanmak üzere depolama tankına gönderilir. Bazı durumlarda bu fazın geri kazanılması sırasında oluşan tuz, gübre olarak kullanılmak üzere geri kazanılır. Pek çok durumda tuz gliserin içerisinde bırakılır. Su ve alkol, ham gliserin olarak satışa hazır olan % 80-88 saflıkta gliserin elde etmek amacıyla uzaklaştırılır. Daha sofistike işlemlerde gliserin %99 veya daha yüksek saflığa kadar distillenir ve kozmetik ve ilaç sektörüne satılır.

6. Metil ester yıkama işlemi: Gliserinden ayırıldıktan sonra biyomotorin kalıntı katalizör ve sabunları uzaklaştırmak amacıyla ılık suyla yavaşça yıkanır, suyu uzaklaştırılır ve depolamaya gönderilir. Bazı proseslerde bu basamak gereksizdir. Bu normal olarak, açık amber-sarı renkte, petrodizele yakın viskoziteli bir sıvı veren üretim prosesinin sonudur. Bazı sistemlerde de biyomotorin distillenerek safsızlıkların uzaklaştırılması sağlanır.
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

Cevap: BİYODİZEL VE BİYOYAKIT TEKNOLOJİLERİ 9 yıl 11 ay önce #2334

 • zeynelozturk
 • zeynelozturk Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Moderator
 • Gönderiler: 122
 • Teşekkür Sayısı: 2
biyodizel konusunda bir zamanlar ciddi araştırmalar yaptım. ancak sektörde tecrübeli büyüklerimden aldığım cevap pek iç açıcı değildi. sektör kesinlikle kimya mühendisliği için ideal. vardığım sonuç ise kısaca şu. Türkiye'de bazı şeyler kanunlarla netleşmedikçe bu tür nüfus sahibi kişilerin rantını ortadan kaldıracak yatırımlar zor, gereksiz ve riskli oluyor. zaman ve para kaybı.

yapanlar nasıl yapıyor diye düşünenler olabilir. az önce rant sahiplerinden bahsetmiştim. hepsi bu. herkese iyi çalışmalar.
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

Cevap: BİYODİZEL VE BİYOYAKIT TEKNOLOJİLERİ 9 yıl 11 ay önce #2362

 • NBA
 • NBA Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Aktif Kullanıcı
 • Gönderiler: 195
 • Teşekkür Sayısı: 9
Kanola Tarımı

Kanola (Brasicca napus Oleifera sp.), bitkisel yağ kaynağı olarak yağlı tohumlu bitkiler olan ayçiçeği, soya, pamuk ve yer fıstığı arasında üretim açısından üçüncü sırayı almaktadır. Dünya'da yıllık üretimi 22 milyon ton civarındadır. En çok üreten ülkelerden Çin 4.5, Hindistan 4.4, Kanada 2.8, Polanya 0.5, Fransa 0.47, Pakistan, 0.4, Almanya 0.4, İngiltere 0.3 milyon ha ekim alanına sahiptir.

devamı için

biyodizel türkiye
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

Cevap: BİYODİZEL VE BİYOYAKIT TEKNOLOJİLERİ 9 yıl 11 ay önce #2363

 • NBA
 • NBA Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Aktif Kullanıcı
 • Gönderiler: 195
 • Teşekkür Sayısı: 9
BİYOGAZ NEDİR?

Biyogaz organik maddelerin anaerobik (oksijensiz) ortamda, farklı mikroorganizma gruplarının varlığında, biyometanlaştırma süreçleri (havasız bozunma- biyolojik bozunma - mikrobiyal bozunma - anaerobik fermentasyonun kontrollü süreci) ile elde edilen bir gaz karışımıdır. Şekilde fotosentez-biyogaz üretimi-kullanımı döngüsü şematik gösterilmektedir.


fotosentez biyogaz döngüsü

Biyogaza “Bataklık Gazı”, “Gübre Gazı”,”Gobar Gaz” gibi isimler de verilmektedir. Biyogaz; renksiz, yanıcı, ana bileşenleri metan ve karbondioksit olan, az miktarda hidrojen sülfür, azot, oksijen ve karbonmonoksit içeren bir gazdır. Genellikle organik maddenin %40-%60 kadarı biyogaza dönüştürülür. Biyogazın genel bileşimi %60 CH4 ve %40 CO2’den oluşmakta ve ısıl değeri 17-25 MJ/m3’tür. Geri kalan artık ise kokusuz, gübre olarak kullanmaya uygun bir katı veya sıvı atıktır. Tabloda biyogaz bileşim değerleri
sunulmaktadır.

BİYOGAZIN KULLANIM ALANLARI

Biyogaz doğal gaza alternatif bir gaz yakıt olarak aşağıdaki alanlarda kullanılabilir:
Doğrudan yakma-Isınma ve ısıtma
Motor yakıtı olarak kullanım
Türbin yakıtı olarak kullanım-Elektrik eldesi
Yakıt pili yakıtı olarak kullanım
Doğalgaz içine katkı olarak kullanım
Kimyasalların üretiminde kullanım

Biyogaz sistemleri, kullanıcılar için pek çok bakımdan avantaja sahiptir. Her şeyden önce biyogaz sistemlerini kullananlar bu sistemleri organik gübre ve enerji üretiminin doğal bir kaynağı olarak görmelidirler. Pek çok kesim tarafından, biyogaz üniteleri enerji üreten sistemler olarak görülmektedir. Bu yaklaşım doğrudur. Fakat bir biyogaz sisteminden elde edilen en önemli ürün enerji değil, organik gübredir. Şekillerde biyogaz tesisi ve bir çiftlikte biyogazın kullanım seçenekleri şematik sunulmuştur.


biyogaz tesisi
çiftliklerde biyogaz kullanım seçenekleri


kaynak:www.biyogaz.com/BGKA.htm
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

Cevap: BİYODİZEL VE BİYOYAKIT TEKNOLOJİLERİ 9 yıl 11 ay önce #2380

 • Sertac22
 • Sertac22 Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Yeni Kullanıcı
 • Gönderiler: 5
Türkiyedeki biyodizel üretimi sınırlı belkide yok halbuki çevreye hassaslıgı ve performans bakımından yaptgm makale araştırmalarında tartışmasız ön planda ...

Bu konuda üretim ve çalışma yapan yerler varmı Türkiyede? Eger yoksa başka bi konuya yönelmek istiyorm Türkiye 'de geleceği daha parlak konulara...
Paylaşımlarınız için Teşekkürler
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

Cevap: BİYODİZEL VE BİYOYAKIT TEKNOLOJİLERİ 9 yıl 10 ay önce #2507

 • 0045015
 • 0045015 Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Yeni Kullanıcı
 • Gönderiler: 8
biyodizel konusunda büyük gelişmeler olacak bundan eminim fakat maliyeti azaltıcı teknikler geliştirilmeli yağ asitinden biyodizel üretimi nasıl oluyor
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
Yetkililer: zeynelozturk
Sayfa oluşturma zamanı: 0.343 saniye