Hoş geldiniz, Ziyaretçi
Kullanııcı Adı: Şifre: Beni hatırla

BAŞLIK: yetkin mühendislik

yetkin mühendislik 10 yıl 5 ay önce #528

 • Erkin
 • Erkin Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Yeni Kullanıcı
 • Gönderiler: 12
Devletin “yetkin mühendislik” saldırısı ve TMMOB'un tutumu
17 Ağustos depremi, yarattığı yıkımın yanısıra toplumda ciddi bir travmaya yolaçmıştı. Herkes deprem profesörü kesilmiş, bilimi işporta tezgahlarında satışa çıkaran “gerçek” profesörler ise yer yer kaygıyı körükleyerek bu bilinmeyen canavarı ranta çevirmeyi başarmıştı. Ancak en büyük vurgun sermaye devletinden gelmiş “mezarda emeklilik yasası” meclisten geçirilirken deprem vergisi diye bir şey uydurulmuştu. Fakat depremin vurgunu burada bitmedi.

Türkiye'deki yapıların durumu deprem ile birlikte tartışmaya açılırken, hedef seçildi. Mühendisler, mimarlar ve müteahhitler aslanların önüne atıldı. Ceza “yetkin (uzman)” mühendislik yasası olarak kesildi. Meşruiyetini sağlamak üzere öne sürülen tüm gerekçeler, onbinlerce insanın hayatını kaybettiği depreme yaslandırılan bu yasa yeni mezun mühendisler üzerinden gerçekleşecek sömürüye kapı açıyor.

Deprem ile açığa çıkan gerçekler genelde insanlığımızın özelde ise mühendislik etiğinin sorgulanmasını şart hale getirse de, sorun üç-beş kişinin para hırsına kurban ettiklerini aşan bir kapsama sahip ve hala orta yerde durmakta. Benzer şeyleri Konya'da durduk yere çöken bina için veya raydan çıkan “hızlandırılmış tren” için de söyleyebiliriz. Peki bunların çözümü nedir? Çözüm önerisi beklendiği üzere devletten geldi: Yetkin Mühendislik!

“Yetkin mühendislik” üzerine söylenecek her söz bu yasanın yaslandığı neo-liberal politikaları keseceği gibi, buna tetikçi olmaya gönüllü olan TMMOB'u da kesecektir.

Yetkin mühendislik'i öne sürenler tüm ülkede kişiler ve toplum yararına hizmet eden çağdaş tekniklere ve etik ilkelere uygun, üstün nitelikli ve güvenilir mühendislik hizmetlerinin sunulmasını ve bu hizmetlerle ilgili yanlış uygulamaların önlenmesini amaçladıklarını söylüyorlar. Bu ulvi görev için de üniversitelerde verilen mühendislik eğitimine dair ne varsa hepsinin gözardı edilmesini salık veriyorlar. Mühendislik mesleğine verilen bu göz yaşartıcı öneme rağmen, depremde çöken binaların sorumlusunun bilgisiz mühendisler değil de burjuvazinin gözü dönmüş rant hırsı olduğu gerçeği tüm çıplaklığıyla orta yerde duruyor.

Yasa ile yeni mezun mühendislere belli bir süre yetkinlik belgesi olan mühendislerin yanında çalışma zorunluluğu getiriliyor. Yetkin mühendislik ve mimarlık kavramları yürürlüğe sokularak, yeni mezun olan mühendis ve mimarlar ucuz emek gücüne dönüştürülmek isteniyor. Üniversite eğitimi sonrasında mesleki yeterlik için belirli bir süre usta/çırak eğitimi süreci dayatılıyor. Üstelik bu süre içinde hiçbir imza yetkisi bulunmayan “yetkisiz mühendis” üzerinden açık bir sömürü alanı olacak. Bu noktada yetkili mühendisimizin de çöken binalardan birinin projesine imza atmış veya hızlı trene onay vermiş olması da büyük bir ihtimal.

“Yetkin mühendislik”, mühendisler ve mimarlar arasında bir kastlaşmaya ve bölünmeye yolaçacaktır. Gücünüzü ve etkinizi belirleyecek olan yetkinlik belgesi sizin statünüzü belirleyecektir. Son dönem yapılan düzenlemelerin tümünde olduğu gibi “yetkin mühendislik” de zengini daha zengin, fakiri de daha fakir hale getirecektir. Daha önceden “uzman mühendislik” adı altında öngörülen değişikliklerin bir kısmı uygulanmaya başlanmıştı. Böylece kamu adına ve kamu kurumları eliyle yapılması gereken Yapı Denetimi gibi bazı mühendislik denetimleri özelleştirilerek kâr amacı güden şirketlere devredilmişti.

AB uyum yasaları menşeine sahip “yetkin mühendislik” ile eğitimin paralılaştırılması konusunda yeni bir adım atılmış olacak. Üniversite eğitimi büyük oranda anlamsızlaşırken, varolan açık verilecek kurslar ve sonunda yapılacak sınav ile kapatılacak. Tabii bunların tümü belli bir ücrete tabi olacak. Böylece hem sermayenin ihtiyaçlarını karşılayacak iyi yetişmiş elemanlar sağlanacak, hem de sınav ve kurslar üzerinden yeni bir sektör oluşacak.

Ortada dönen ihale büyük olunca taliplisi de çok oluyor. Ancak işin tuhafı bu yasaya balıklama atlayanın TMMOB olması. Durumu “böyle bir yasa zaten çıkacak, bari biz yapalım da istediğimiz gibi olsun” diyerek gerekçelendiren oda yöneticileri vakit geçirmeden işe koyuldular. Öyle ki, hızla bir yasa taslağı bile hazırlandı. Hatta gelen tepkiler üzerine bir kez geri çekilen yasa tasarısı ile iki tane hazırlanmış oldu. Bu konuda başı çeken İMO (İnşaat Mühendisleri Odası) depremin ilk muhatabı olması sıfatıyla kendi yasasını hazırladı. İMO 1998 Şubat'ında Ankara'da İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Gülsün Sağlamer, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Süha Sevük, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayhan Alkış ve 9 Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi İdiman'la bir görüşme yaparak bu konuda ilk adımları atmaya başlamıştı. Toplantıda dikkat çeken, adı geçen üniversitelerin elit üniversiteler olması. Bu toplantıda kurulan komisyonlara dönemin YÖK Başkanı Kemal Gürüz ve Bayındırlık Bakanı Cevat Ayhan tarafından verilen desteğe dikkat çekilirken, konunun üst örgütlülük TMMOB'a taşındığı ve büyük oranda kabul gördüğü söyleniyor.

Konuya TMMOB tarafından iyi niyetli yaklaşıldığını varsaysak bile, bu yaklaşım tam bir dar görüşlülük örneği. Mühendislik mesleğini kurtarmak üzere yola çıkanlar, çıkardıkları yasa ile çürüyen bir yapıya destekler koyma peşinde koşuyorlar. Her yerde siyasi kaygılar içinde açılan tabela üniversiteleri ve buralarda verilen eğitim ciddi bir tartışma konusu iken, sorunun kökeni bir kenara itilerek sonucu ile uğraşılıyor. Sadece bu üniversitelerde değil tüm üniversitelerde yaşanan eğitimdeki kalite sorununa getirilen bu dahiyane çözüm ve onun yaratacağı rant dikkate alındığında, iyiniyetli olmak mümkün değil.

İMO'nun hazırladığı taslak düşündürücü maddeler barındırıyor. Taslağın sınavı düzenleyen 3.2.1. maddesinde “Yetkin Mühendislik sınavı, birincisi yazılı, ikincisi sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur… Yazılı sınavlarda, ayrıntılı bilgi sahibi olmayı gerektiren türden değil, temel ilke ve kavramların özümsenmiş olup olmadığını ve adayın mühendislik problemlerine genel yaklaşımını belirlemeye yönelik sorular sorulur” deniliyor. Yetkinliği sınamak üzere yapılan bir sınavın tamamen genel bilgiyi ölçeceğini söylemek ise bir mantıksızlık örneği. “… adayın bilgi düzeyi ile etik anlayışı ve meslek sorumluluğu duygusuna ilişkin izlenimler kısa notlarla belirtilir” maddesi ile sınavı yapan kurula geniş bir yetki alanı tanınıyor. “Aday, başvuru harcının beş katı tutarında itiraz harcı yatırdıktan sonra, Yetkin Mühendislik Kurulu'na başvurarak sınav sonucuna itiraz edebilir. İtiraz başvurusunu değerlendiren Yetkin Mühendislik Kurulu, gerekli görürse, adayın sözlü sınavını değişik bir jüri oluşturarak yenileyebilir. Yetkin Mühendislik Kurulu'nun itirazla ilgili kararı kesindir. İtiraz haklı görülürse, itiraz harcı başvuru sahibine geri verilir. Aksi durumda, itiraz harcı geri ödenmez ve aday iki yıl boyunca yeniden sınava girme başvurusu yapamaz.” 4.2. maddede yer alan bu ifade yağmacı bir zihniyetin ürünü.

Yasa ayrıca beş yıllık çalışma süresi ile ilgili bir maddeyi barındırması ile çeşitli soruları gündeme getirmektedir. Özellikle bu sürenin uzunluğu düşündürücüdür. İMO tarafından hazırlanan broşürde de belirtildiği gibi, İngiltere'de buna benzer bir yasa inşaat sektöründe uygulanmakta, fakat çalışma süresi iki yılla sınırlı tutulmaktadır. Tabii İngiltere gibi çalışma hakları konusunda gelişkin sayılabilecek yasalara ve oturmuş bir eğitim sistemine sahip bir ülkenin oluşturduğu bir sistemi temel almak ne kadar gerçekçi o da ayrı bir tartışma konusudur. Bu beş yıllık süreçte özellikle yeni mezun mühendisler, mühendis olarak değil de bir nevi stajyer olarak çalışacaklardır.

Konunun diğer bir yönü ise, toplum yararını gözeten TMMOB örgütlülüğünün ve muhalif kimliğinin ortadan kaldırılması çabasıdır. İMO tarafından hazırlanan tasarıda “yetkin mühendis”lerin bütün yapılarıyla diğer mühendislerinden farklı bir yere konulması ve TMMOB'un buna göre yeniden yapılanması hedeflenmektedir. Görünen o ki TMMOB mühendisliğe AB normlarına uygun yeni bir biçimi uygun görüyor. Bunun sonucu olarak “uzman mühendislik”, “yetkin mühendislik” veya “profesyonel mühendislik” gibi baştan beri elitist ve kastlaşmacı uygulamalara verilen önem artıyor. Düne kadar mühendis sayısının toplam nüfusa oranının Avrupa'dan düşük olduğunu, dolayısıyla mühendis sayısında bir fazlalık olmadığını savunan TMMOB yönetimi, artık bu konuda düzen sözcüleriyle aynı görüşü paylaşıyor ve çok fazla mühendis mezun edilmesinden şikayet ediyor. Bu ani görüş değişikliği oda yöneticilerine ne getirir belli değil ama TMMOB'nin muhalif kimliğinden çok şey götüreceği kesin.

Oysa sorun temelde eğitim sorunudur. Odalar YÖK uygulamalarına karşı çıkmak yerine burjuvazinin kuyruğuna takılıyor. TMMOB'nin yapması gereken mühendislik eğitiminde söz hakkı edinme talebini dillendirmek olmalıdır. Gerici ve ezberci eğitim sistemine karşı bilimselliği savunmak yerine sermayenin sözcüsü olmayı tercih etmek, oda beyliğinin vardığı son noktayı ifade etmektedir. Sorun hiç de mühendislik etrafında dönen tartışmalara hapsedilmiş bir gerçek değildir. TMMOB'nin kendine biçtiği misyon “kamunun vicdanı” olmaktır. Bu tasarı sadece mühendisleri ve mimarları değil bütün toplumu ilgilendirmektedir. Bugün parçası olduğu tartışma esas itibariyle üniversiteleri temel almakta, bunun yanısıra, depremde ve hızlandırılmış tren kazasında acı bir şekilde öğrenmek zorunda kaldığımız, hayatımızı etkileyecek uygulamaları içermektedir. Çünkü, proje denetimlerinin özel şirketlere devri durumunda, çok yakın geçmişte deprem örneğindeki gibi yaşadığımız acıların çok daha fazlasını yaşayabiliriz. Yaşadığımız özelleştirme deneyimleri de bu savları kanıtlamaktadır.

TMMOB'u bugün düştüğü içler acısı halden kurtaracak tek şey örgütlülüğümüze sahip çıkmak olacaktır. TMMOB'a yakışan, geçmişin demokratik çizgisini korumanın ötesinde, yeni dönemde emeğin kurtuluşundan yana aydınların bir örgütü olarak işçi sınıfıyla ilişkilerini güçlendirmektir.<br><br>İletiyi düzenleyen: Erkin, Son Düzenleme: 2007/08/08 20:13
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

Cevap: yetkin mühendislik 10 yıl 5 ay önce #532

 • SlymnDvc
 • SlymnDvc Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Moderator
 • Gönderiler: 875
 • Teşekkür Sayısı: 70
kimya mühendisliğinde de yetkin mühendislik sözkonusu mu?
Dr.Süleyman Deveci
www.twitter.com/suleymandeveci
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

Cevap: yetkin mühendislik 10 yıl 5 ay önce #533

 • Erkin
 • Erkin Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Yeni Kullanıcı
 • Gönderiler: 12
Şu mühendisler bu mühendisler diye ayrım yapılmadı bildiğim kadarıyla.Bütün mühendisler için geçerli
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

Cevap: yetkin mühendislik 10 yıl 5 ay önce #537

 • SlymnDvc
 • SlymnDvc Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Moderator
 • Gönderiler: 875
 • Teşekkür Sayısı: 70
baktığım kadarı ile bu tmmob tarfından hazırlana bir kanun tasarısı ile ilgili, ancaj bu tasarı henüz kabul edilmemiş.
ancak inşaat mühendisleri odası yetkin mühendislik konusunu gündemine almış ve bunula ilgili bir yönetmelik oluşturmuş, uygulamaya koymuş.

kimya mühendisleri odasının bu konuda bir çalışması ile karşılaşmadım. bakanlığa sunulan kanun tasarısını okuduğumda, normal şartlarda yanlış bir şey görmedim. fakat bu kanun tasarısı için ülkemizde normal olmayan ve yeni mezun mühendis arkadaşları çok zor duruma sokacak çok anormal bir durum sözkonusu; işverenlerin açgözlülüğü, 500-600 ytl'ye mühendis çalıştırma isteklerindeki canavarlık.

zira bu tasarıya göre yeni mezunların 5 yıl mühendislik hakları olmayacak. dolayısı ile bugüne kadar mühendis haklarına haiz biririni boğaz tokluğuna çalıştırmak isteyen işverenler, mühendis yetkisine 5 yıl boyunca haiz olamayacak birisi daha da ucuza çalıştırmak isteyecektir.

ancak, bir şekilde yeni mezunların özel sektörde ücretlendirilmesi yasalaştırılırsa ve yeni mezun arkadaşlara haklarının verilmesi sağlanırsa, bu yasa tasarısında kötü bir taraf yok. zaten böyle bir uygulama sadece Türkiye'ye has değil.

yukarıdaki yazı çok yanlı olmuş, yazının kaynağını araştırdım ama bulamadım (yani kim tarafından yazıldığını, aynı yazı internette bir sürü sitede yayımlanmış).

merak edenler için aşağıda tmmob'nin \"Yetkin Teknik Eleman Kanunu hazırlanması hk.\" konusu ile BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI'na 28 Şubat 2005 tarihinde gönderdiği \"YETKİN TEKNİK ELEMAN KANUNU TASARISI TASLAĞI\"nı veriyorum...

sağlıcakla..
........................................

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı’na
ANKARA

Konu: Yetkin Teknik Eleman Kanunu hazırlanması hk.

İlgi: 30 Aralık 2004 tarih ve B.09.0.YFK.0.00.00.00/6/1-1496 sayılı yazınız.

Ülkemizde çok sayıda üniversitede farklı statüdeki çok sayıda fakültelerde mühendislik, mimarlık ve şehir plancılılığı eğitimi verilmektedir. Üniversitelerde mühendislik, mimarlık veya şehir plancılığı eğitimi alan kişiler, mezun oldukları günden başlamak üzere, 3458 sayılı “Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun” hükümleri gereği, mühendislik, mimarlık veya şehir plancılığı hizmeti verme hakkına sahip olmaktadırlar.
3458 sayılı Yasaya göre mühendis, mimar veya şehir plancısı diploması alan herkesin, uygulamada herhangi bir deneyime sahip olmaksızın, bir anlamda, sınırsız mesleki yetki ile donatılması, hizmetin niteliği ve güvenirliği bakımından zaman zaman sakıncalar yaratabilmektedir. Benzer sorunla karşılaşan bir çok ülke, hizmetin verilmesi aşamasında oluşabilecek risklerin azaltılmasını sağlamak amacı ile çeşitli sistemleri uygulamaya sokmuşlardır.
Günümüzde bilim, teknoloji ve mühendislik uygulama alanlarındaki hızlı gelişim, üretim süreçlerinde varolan bileşenlerin kendilerini sürekli yenilemelerini ve geliştirmelerini zorunlu kılmaktadır. Varlık koşulu bu alanlardaki faaliyetlere bağlı olan mühendis, mimar ve şehir plancılarının alanlarının gelişme ve geliştirilme düzeylerine hükmedecek nitelikte olması gerekmektedir. Örgün eğitim kurumlarında verilen eğitim zaman içinde atıl bilgi haline gelmekte ve yetersiz kalmaktadır.
Örgün eğitim kurumlarında verilen eğitim sonrası meslek sahibi olma ve unvan kullanmanın dışında, ülke ve toplum yararları doğrultusunda meslek alanları ile ilgili uygulama ve denetimin yapılabilmesi için, uzmanlaşmaya gereksinim duyulmaktadır.
Uzmanlık alanlarının tanımı ve Odalar tarafından gerekli meslek içi eğitimin verilmesinin son adımı, her uzmanlık konusu için Odanın yetkili üye belgesi vermesi olmalıdır.
Ekli Kanun Tasarısı, ülke ve toplum yararları doğrultusunda meslek alanları ile ilgili uygulama ve denetimin yapılabilmesi için; uzmanlık alanı ve yetkili üyeliğin tanımlanması, yetkili üyelerin mesleki ve bilimsel çalışmaları, yaptıkları işler ile tamamlayıcı eğitimlerine dayanan uzmanlıklarının Meslek Odalarınca belirlenmesi, belgelendirilmesi ve gerektiğinde yetkili üyelerin kamuoyuna önerilmesini düzenlemektedir.
Bu gerekçelerden hareketle “Yetkin Teknik Eleman Kanunu” hazırlanması ile ilgili talebiniz üzerine, Birliğimiz koordinatörlüğünde ilgili meslek Odalarımızın da katılımıyla hazırlanan “Yetkili Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Belirlenmesi ve Belgelendirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı” ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,


Mehmet SOĞANCI
Yönetim Kurulu Başkanı

EK: Kanun Tasarısı Taslağı
YETKİN TEKNİK ELEMAN KANUNU TASARISI TASLAĞI

AMAÇ
Madde - 1 Bu Kanunun amacı, ülke ve toplum yararları doğrultusunda meslek alanları ile ilgili denetimin yapılabilmesi, yetkili üyelerin tanımlanması, üyelerin mesleki ve bilimsel çalışmalarına yaptıkları işlere ve tamamlayıcı eğitimlerine dayanan uzmanlıklarının Meslek Odalarınca belirlenmesi, belgelendirilmesi ve gerektiğinde yetkili üyelerin kamuoyuna önerilmesinin sağlanmasıdır.
KAPSAM
Madde - 2 Bu Kanun, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı Odalara kayıtlı mühendis, mimar ve şehir plancılarının meslek alanlarına yönelik, toplumun gereksinimlerini karşılamak doğrultusunda araştırma, inceleme, planlama, projelendirme, tasarım, raporlama, eğitim, uygulama ve teknik sorumluluğu üstlenme işlevleri kapsamında olan ve uzmanlık gerektiren hizmetler için yetkili üyelerin saptanması, eğitimi ve belgelendirilmesi esaslarını kapsar.
DAYANAK
Madde - 3 Bu Kanun 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ile 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
DİĞER HUSUSLAR
Madde - 4 Bu Kanunda geçen;
a) TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ni,
b) Oda: TMMOB'ne bağlı Odaları,
c) MİSEM: Odaca oluşturulan Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezini ifade eder.
Madde - 5 Oda, öğrenim programlarını, uygulama alanlarını, mesleki bilimsel gelişmeleri, ülkenin teknolojik durumunu, kamuoyunun ve üyelerinin istemlerini dikkate alarak ve gerektiğinde oluşturacağı mesleki-bilimsel kurullara danışarak, üretilen ürün ya da hizmetlerde kamu yararına mesleki denetimin sağlanması konusunda mesleğin uzmanlık konularını ve uzmanlığın hangi koşullara göre belgelendirileceğini belirler.
Oda Yönetim Kurulu, üyelerinin uzmanlık konuları ile belgelendirme esaslarını, TMMOB Yönetim Kurulu onayına sunmak zorundadır. TMMOB Yönetim Kurulu tarafından onaylanan uzmanlık konuları ve belgelendirme esasları üyeye Odaca duyurulur.
Madde - 6 Uzmanlık konuları ile ilgili belge aşağıdaki esaslara göre verilir:
a) Oda tarafından belirlenen uzmanlık konuları ve belge alma koşullarını sağlayan ya da bu koşulları yerine getirecek üyelere ilgili uzmanlık konusunda belge verilir.
b) Belge alma koşulları her uzmanlık konusu için ayrı olmak üzere Oda tarafından belirlenir. Gerekli durumlarda Oda Yönetim Kurulu, belge alma koşullarını değiştirebilir. Bu durumda üyelerin kazanılmış hakları göz önünde bulundurulur.
c) Belge sahibi, belgenin kullanımında Oda'nın alacağı kararlara uymak zorundadır.
d) Belge ücretleri Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
e) Oda Yönetim Kurulu hakkında herhangi bir nedenle soruşturma açılan belge sahibinin belgesini kullanmayı, soruşturma sonuçlanıncaya kadar geçici olarak durdurabilir.
f) Belgenin iptalinde Disiplin Kurulu Yönetmeliklerindeki esaslar geçerlidir.


g) Oda merkezinde her uzmanlık konusu için ayrı olmak üzere belge sicil dosyası açılarak mühendislerin/mimarların sicilleri tutulur, onaylar işlenir.
h) Oda'ca belirlenen ve TMMOB Yönetim Kurulunca onaylanan her uzmanlık konusu için Oda'ca belge alma koşulları belirlenir.
Madde - 7 Meslek içi eğitim, aşağıdaki esaslara göre düzenlenir:
a) Uzmanlık konuları ile ilgili verilecek meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilir. MİSEM çerçeve yönetmeliği TMMOB tarafından hazırlanır.
b) MİSEM tarafından her uzmanlık konusuna ayrı olmak üzere eğitim-sınav programı ve takvimi hazırlanır ve Oda Yönetim Kurulunun onayına sunulur. MİSEM meslek içi eğitim programını ve takvimini ilgili Oda komisyonlarının görüş ve önerilerini alarak hazırlar.
c) Oda Yönetim Kurulu tarafından onaylanan eğitim-sınav programları ve takvimleri Oda süreli yayınlarında duyurulur.
a) Eğitim ve sınavların kimler tarafından gerçekleştirileceği, eğitmenler ile sınav komisyonlarına ödenecek ücretler ve eğitimlere katılım ücreti Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
e) Eğitimlerin ve sınavların yapılacağı yerler Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
f) Her eğitim ve sınav için; katılanların adı, soyadı, Oda sicil numarası, mesleği ve sınav sonuçlarını gösterir liste Oda arşivlerinde iki yıl süresince saklanır.
Madde - 8 Bu Kanuna aykırı hareket edenler hakkında TMMOB Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Aykırılığın niteliğine göre uyarı, kınama, yetkinin geçici bir süre (3 ay veya 6 gibi bir süre yazılabilir mi?) durdurulması veya yetkinin sürekli iptali cezalarından biri uygulanır.
Bazı kanunlar hakkında değişiklik yapan hükümler
Madde - 9 17/6/1938 tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Ek Madde – 1 Madde 7-1 nci maddede sayılan diploma ve belgelerden birine sahip olmayanalar Türkiye'de mühendis ve mimar unvanı ile çalışamazlar. Mühendis ve Mimarların uzmanlık gerektiren mühendislik ve mimarlık hizmetleri için 6325 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu'nda belirtilen yetkili mühendis veya yetkili mimar belgesine sahip olmaları gereklidir. Kurumlar, kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler; yapacakları veya yaptıracakları mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin önemi ve özelliğine göre yetkili mühendis veya yetkili mimar çalıştırabilir veya çalıştırılmasını isteyebilir.???

Madde - 10 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Hakkında Kanunu'na aşağıdaki madde eklenmiştir.
Ek Madde – 2 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı Odalar; meslek alanlarına giren konularda uzmanlık dalları oluşturmaya; mimar ve mühendislerin hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla meslek içi eğitime ve sınava bağlı olarak yetkili mühendis veya yetkili mimar belgesi vermeye yetkilidir.
Uygulama Yönetmelikleri
Madde – 11 Yetkili mühendis veya yetkili mimarlığı uygulamak isteyen Oda, uygulamaya ilişkin usul ve esaslarla ilgili yönetmelikleri 60 (veya 90) gün içinde hazırlar.

YÜRÜRLÜK
Madde - 8 Bu Kanun yayımı tarihinde (veya otuz gün) yürürlüğe girer.

YÜRÜTME
Madde - 9 Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
.....

Dosyanın orjinali ektedir

This attachment is hidden for guests.
Please log in or register to see it.

Dr.Süleyman Deveci
www.twitter.com/suleymandeveci
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

Cevap: yetkin mühendislik 10 yıl 5 ay önce #538

 • myildiz
 • myildiz Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Yeni Kullanıcı
 • Gönderiler: 39
Yazının kaynağını Erkin Bey'e sormak lazım
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

Cevap: yetkin mühendislik 10 yıl 5 ay önce #539

 • Erkin
 • Erkin Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Yeni Kullanıcı
 • Gönderiler: 12
Madde - 2 Bu Kanun, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı Odalara kayıtlı mühendis, mimar ve şehir plancılarının meslek alanlarına yönelik, toplumun gereksinimlerini karşılamak doğrultusunda araştırma, inceleme, planlama, projelendirme, tasarım, raporlama, eğitim, uygulama ve teknik sorumluluğu üstlenme işlevleri kapsamında olan ve uzmanlık gerektiren hizmetler için yetkili üyelerin saptanması, eğitimi ve belgelendirilmesi esaslarını kapsar.

........
DİĞER HUSUSLAR
Madde - 4 Bu Kanunda geçen;
a) TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ni,
b) Oda: TMMOB'ne bağlı Odaları,
c) MİSEM: Odaca oluşturulan Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezini ifade eder.

.....

Madde - 10 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Hakkında Kanunu'na aşağıdaki madde eklenmiştir.
Ek Madde – 2 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı Odalar; meslek alanlarına giren konularda uzmanlık dalları oluşturmaya; mimar ve mühendislerin hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla meslek içi eğitime ve sınava bağlı olarak yetkili mühendis veya yetkili mimar belgesi vermeye yetkilidir.
Uygulama Yönetmelikleri
Madde – 11 Yetkili mühendis veya yetkili mimarlığı uygulamak isteyen Oda, uygulamaya ilişkin usul ve esaslarla ilgili yönetmelikleri 60 (veya 90) gün içinde hazırlar.

....
Sizinde göndermiş olduğunuz bu Kanun Tasarısı Taslağından da anladığım kadarıyla bu tasarı sadece inşaat müh.lerini kapsamıyor.En çok neden inşaat mühendisleri bu konu da ilgileniyor onun hakkında bana aktarılan kadarıyla söyleyebilirim:heralde en çok inşaat mühendislerini etkiliyor çünkü imza yetkilerini elinden almış alıyorlar ve yetkin mühendilikte en uzun eğitim süresi yani 5 sene onlara veriliyor.
Yetkin mühendislik tasarısında yanlış olan şeyler çok bu konu da size katılamıcam.Devlet liseden mezun olan öğrenciye üniversite okuma zorunluluğu sokuyor.ki üniversite dünya statüsünde bi kelime.sonra sen üniversiteden mezun olacağında sana burdaki bilgilerinin yetersiz olduğunu pratikte hiçbişey öğrenemediğini ve yetkin bi mühendisin yanında x yıl çalışman gerektiğini söylüyor.Yani burda devlet üniversitelerinin yetersiz olduğunu kabul ediyor.Eğer bu konuda bi tartışma olacaksa bunu genişletebiliriz.
Bunu yetkin mühendislik tasarısını getirerek mühendis adaylarının emeğini sömürmek yerine devlet üniversitelerini geliştirerek( yani hem teorik hem pratik anlamda)çözülmüş olur devletin ve tmmobun bu konudaki çözümü çözümsüzlüktür.

Benim takip ettiğim ve anladığım kadarıyla konu bu.

Konu hakkında ki araştırmaları internet üzerinden yaptım.<br><br>İletiyi düzenleyen: Erkin, Son Düzenleme: 2007/08/10 00:18
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.378 saniye