2010- 2011 döneminde Türkiye’deki bütün öğrenci kulüplerinin bağlı olduğu sosyal bir platform olan Üniaktivite’nin düzenlediği en aktif kulüp yarışmasında “iş ve kariyer “ alanında Türkiye 1.si seçilen Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite ve Verimlilik Kulübü olarak Kariyerimin Kimyası 2012 etkinliği 4.kez düzenlenecektir. Kariyerimin Kimyası’12; 2011’de olduğu gibi bu yıl da İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçılar Birliği’nin ana sponsor olmasıyla 3-4-5 Aralık 2012 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Kongre Merkezi’nde alanının en iyi etkinliği olarak gerçekleşecektir.

Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Platformu, Kimya Mühendisliği alanında toplumsal ve bilimsel konuların ele alınarak mesleki duyarlılığın gelişmesine katkı sağlayan ve üniversite-sanayi-kamu buluşması temelinde belirlenen konular üzerinde paylaşımları amaçlayan bir etkinliktir. Üç gün süren bu etkinlikte bir araya gelen öğrenciler, etkinliğin düzenlendiği şehrin kültürel ve tarihi geçmişine tanıklık etme fırsatı bulmaktadırlar.

Kimya ve malzeme sektörünün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, gerçekleştirilen ihracatın sürdürülebilir kılınması ve dünya pazarlarında rekabet avantajı sağlayacak ortamın oluşması, sanayinin gereksinim duyduğu yeni ürünler; kalite ve standardın yükseltilmesi, maliyet düşürücü yeni tekniklerin geliştirilmesi ve yeni üretim teknolojilerinin kullanılabilmesi yoluyla proje üretecek üniversiteler başta olmak üzere sektöre hizmet verebilecek tüm araştırma kurumlarıilgili kamu kurumları ve diğer paydaşlara açık bir ortam oluşturularak ilgili kesimlerin bir araya getirilip, bu konuları karşılıklı görüşüp işbirliği oluşturmaları amacıyla 18-19 Eylül 2012 tarihlerindeİstanbul’daTürkiye İhracatçılar Meclisi koordinasyonunda, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri ortaklığında Uluslararası Katılımlı 2. Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği düzenlenecektir.

2010- 2011 döneminde Türkiye’deki bütün öğrenci kulüplerinin bağlı olduğu sosyal bir platform olan Üniaktivite’nin düzenlediği en aktif kulüp yarışmasında “iş ve kariyer “ alanında Türkiye 1.si seçilen Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite ve Verimlilik Kulübü olarak Kariyerimin Kimyası 2011 etkinliği 3.kez düzenlenecektir.