Projeler - Tezler

Kimya Mühendisliği konularında hazırlanmış bitirme ödevlerinizi, yüksek lisans ve doktora tezlerinizi, herhangi bir konu hakkındaki proje çalışmalarınızı burada yayımlayabilirsiniz.

Documents

pdf Enzim Teknolojisi Popular

By 555 download

Download (pdf, 233 KB)

EnzimTeknolojisi.pdf

ENZIMLER, canlı için yaşamsal önemi olan pek çok fonksiyonun kontrolünde rol alırken, bir yandan da organizmada hemen hemen bütün kimyasal tepkimelere katılarak, oluşumlarını inanılmaz boyutlarda hızlandırırlar. İşlem sonunda, tepkimeye girdikleri ilk hallerinde tepkimeden çıkarlar. Bu nedenle, her enzim bir biyokatalizördür. Başka bir deyişle, enerji açısından normal koşullarda hiç gerçekleşemeyecek ya da çok yavaş  gerçekleşebilecek kimyasal tepkimelere katılarak, kendileri bir değişikliğe uğramadan, bu tepkimelerin çok hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlarlar. Kuramsal olarak bir enzim belli bir tepkimeye girip, bir değişikliğe uğramadan çıktığı için, sürekli ola¬rak ayrı türden tepkimelere katılabilmelidir. Ancak gerçekte durum böyle değildir, çünkü enzimlerin de bir ömrü vardır.

Gönderen: Esra Turunç

pdf Ethylene Production Popular

By 635 download

Download (pdf, 451 KB)

ethylene_production.pdf

pdf Evaporasyon Popular

By 1027 download

Evaporasyonun amacı, uçucu olmayan katı ve uçucu olan çözücü maddeden oluşan çözeltiyi daha derişik hale getirmektir. Evaporasyon işlemlerinde çözücü olarak genellikle su kullanılmakta olup elde edilmek istenen ürün ise; genellikle derişiklendirilmiş çözelti olmaktadır. Fakat bazı durumlarda ise; buharlaştırılan çözücü ana ürün olmaktadır. Bu duruma örnek olarak; deniz suyunun buharlaştırılması ile içilebilir su eldesi işlemi gösterilebilir. Evaporasyon işleminin diğer bazı ayırma işlemlerinden bir takım farkları vardır. Örneğin, kurutma işleminden kalanın sıvı olması nedeniyle, destilasyondan buharın genellikle tek bileşenli olması ve buharın bir karışım olsa dahi buharı fraksiyonlarına ayırmak için buharlaştırma aşamasında hiç bir girişim yapılmaması nedeniyle, kristalizasyondan ise önemin, kristallerin oluşumundan ziyade çözeltinin derişik olmasına verilmesi nedeniyle farklıdır. Belirli durumlarda örneğin, konsantre tuz elde etmek için tuzlu suyun evaporasyonunda, evaporasyon ile kristalizasyon arasındaki fark çok belirgin olmaktadır. Evaporasyon işlemi sonucunda bazen doymuş sıvı içerisinde kristal çamur da elde edilmektedir. Normal olarak, evaporasyonda derişiklendirilen çözelti değerli bir üründür ve elde edilen buhar yoğuşturularak sistemden uzaklaştırılır. Evaporasyon işlemi, istenilen ürünleri elde etmek amacıyla tek veya çok tesirli evaporatör sistemlerinde gerçekleştirilir.

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mualla Öner

pdf Evaporation Popular

By 637 download

Download (pdf, 396 KB)

Evaporation.pdf

pdf Fosfor Teknolojileri Popular

By 382 download

Download (pdf, 374 KB)

fosfor_teknolojileri.pdf

Fosfor tabiatta serbest halde bulunmaz. Tabiatta Çeşitli mineralleri mevcuttur. Bunların başlıcaları; apatit 3Ca3(PO4)2, Vivianit Fe3(PO4)38H2O, wovelillit 4 Al PO4 2Al(OH)3 9H2 O ve monazit CaPO4 dir. Kemiğin yapısında, beyinde ve yumurtada bulunur.

Sanayide fosfor üretiminin en önemli kaynağı fosforittir. Element halindeki fosfor, bu fosfat kayacının kok kömürü ve silisle birlikte elektrik fırınlarında ısıtılarak indirgenmesiyle elde edilir. Sürekli yüklenen fırında bu maddeler fosfor buharına, karbon monoksit gazına ve kalsiyum silikata dönüşür. Açığa çıkan fosfor buharlarını soğutularak yoğunlaştırılmasıyla sıvı ya da katı haldeki fosfor elde edilir ve kendiliğinden tutuşmasını önlemek için su dolu kaplarda depolanır.

Gönderen: Mehmet Ali Yılmaz

pdf GALVANİK KOROZYON Popular

By 365 download

Download (pdf, 1.95 MB)

galvanik_korozyon.pdf

ÖZET

Korozyon, bir metalin bulunduğu ortam içinde kimyasal veya elektrokimyasal reaksiyonlar sonucu bozulması şeklinde tanımlanabilir. Fiziksel nedenlerle meydana gelen bozulmaya korozyon denmez; buna belki erozyon veya aşınma demek daha doğru olur. Galvanik korozyon, korozyon ortamında birbirine temas eden farklı türden metal veya alaşımların temas yüzeylerinde meydana gelir. Bu korozyonda aktif olan metalde korozyon hızlanırken, daha soy olan metallerin korozyonu yavaşlar veya tamamen önlenir. Örneğin deniz suyu ortamında pirinç malzemelerle temas eden çelik vidalarda veya bir su ısıtıcısındaki bakır ve çelik boruların bağlantı yerlerinde bu tür korozyon meydana gelir. Bu çalışmada korozyonun bir türü olan galvanik korozyon konusu işlenmiştir.

pdf Genetik Modifiye Organizmalar Popular

By 301 download

Download (pdf, 419 KB)

genetik_modifiye_organizmalar.pdf

Biyoteknoloji, 1970’lerin başında geliştirilen modern teknikler ile, canlıların genetik yapısında, geleneksel ıslah metotlarıyla ve doğal üreme çoğalma süreçleriyle elde edilemeyen değişiklikler yapılmasını mümkün kılmıştır. Bir canlı türüne başka bir canlı türünden gen aktarılması veya mevcut genetik yapıya müdahale edilmesi yolu ile yeni genetik özellikler kazandırılmasını sağlayan bu modern biyoteknoloji tekniklerine gen teknolojisi, gen teknolojisi kullanılarak doğal süreçler ile edinilmesi mümkün olmayan yeni özellikler kazandırılmış organizmalara da Genetik Yapıları Değiştirilmiş Organizma (Genetically Modified Organisms=GMO) veya uluslararası kullanımı ile Living Modified Organisms (Değiştirilmiş Canlı Organizmalar) adı verilmektedir. Ülkemizde genetik yapısı değiştirilmiş ürünler için genel olarak Transgenik Ürün veya Genetik Modifie (GM) gıda tanımı kullanılmaktadır. Genetik modifikasyon terimi sıklıkla rekombinant DNA (rDNA)
teknolojisiyle bitki, hayvan ve mikroorganizma genlerinin modifiye edildiği uygulamaları tanımlamak için kullanılır. Bu ileri moleküler teknoloji, bir organizmadan diğerine etkili ve verimli bir şekilde gen transferine olanak sağlar(5).

Gönderen: Begüm Topaç

pdf Gıda Katkı Maddeleri Popular

By 917 download

Download (pdf, 706 KB)

Gida_Katki_Maddeleri.pdf

Günümüzde hazır gıdaların pek çoğu birçok gıda katkı maddesi içermektedir. Bugün bilinen 2800 madde, gıda katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Doğal, sentetik veya yarı sentetik olabilen gıda katkı maddeleri, gıdalarda raf ömrünü uzatmak, dayanıklılığı arttırmak, lezzeti kuvvetlendirmek, besleyici değeri arttırmak gibi amaçlarla kullanılmaktadır.

pdf Gübre Üretimi Popular

By 1156 download

Download (pdf, 681 KB)

gubre_uretimi.pdf

20:20:0 (NP) veya 15:15:15 (NPK) kompoze gübrelerinden hangisinin üretilmesi isteniyor ise ve hangi katı maddeler var ise ona göre hareket edilir.

NPK tesisinde sıvı hammadde olarak, seyreltik ve derişik fosforik asit, sıvı amonyak ve sülfürik asit, kah hammadde olarak; üre, potasyum klorür ve kum kullanılmaktadır.

Amonyağın bir kısmı hem fosforik asit ile hem de ürün kalitesini ayarlamak için ilave edilen
sülfürik asitle reaksiyona girer.

Gönderen: Sedat Göktaş

default Hibrit Filmler Popular

By 187 download

Download (, 8.02 MB)

Hibrit_Filmler

ÖZET

Organik/inorganik ve metal/organik hibrit teknolojisi temelinde farklı üretim metodlarıyla elde edilen hibrit filmler, sahip oldukları iyi film ve uygulama özellikleriyle bir çok kullanım alanında son yılların en çok tercih edilen materyallerindendir.

Bu çalışmada farklı hibrit film tipleri, üretim yöntemleri, örnek kullanım alanları ve film yapıları üzerinde gerçekleştirilen bazı analiz metodlarıyla belirlenmiş film özellikleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

pdf Hücre Kinetiği ve Modellenmesi Popular

By 480 download

Download (pdf, 456 KB)

hucre_kinetigi_ve_modellenmesi.pdf

Bu çalışma Matematiksel Modelleme dersi için hazırlanmış olup canlı hücrelerin üretim ortamlarındaki davranışlarının anlaşılması ve optimal işletimi için, biyoproseslerin kantitatif analizi gereklidir.Kitapta sırasıyla ; v mikroorganizmaların yapısı ve fonksiyonlarıv metabolik yollar ve mikrobiyal enerjetikv reaksiyon kinetiğinin modellenmesi  incelenmektedir.

pdf Isı Yalıtım Malzemeleri Popular

By 640 download

Download (pdf, 821 KB)

isiyalitimmalzemeleri.pdf

Binalardaki enerji tüketiminin, ülkelerin toplam enerji tüketimleri içinde %35-40 gibi yüksek bir paya sahip olması sebebiyle bu sektörde enerji verimliliğinin arttılrılması ile ilgili çalışmalar, gelişmiş ülkelerde üzerinde önemle durulan ve sürekli gelişim içinde olan bir konudur. Binalarda enerji verimliliğinin arttırılmas, konfor şartlarından (insanların sağlıklı ve üretken olabildikleri ortam şartları) fedakarlık etmeden enerji tüketiminin azaltılmasıdır. Konfor şartlarından fedakarlık etmeden enerji tüketiminin azaltılması için ön şart binaların yalıtılmasıdır. Binalar ancak iyi yalıtılmış ise, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının da kullanımı düşünülebilir. Ülkemizde maalesef binalarda ısınma amaçlı enerji tüketimi gelişmiş ülkelerdeki tüketimin 2-3.5 katı daha fazladır ve bu fark sürekli büyümektedir. Ülkemizde ıs yalıtımı konusu yeni yeni gündemde yerini almakta ve uygulamalarında küçükte olsa bir artış gözlenmektedir. (Dilmaç,1996)

Gönderen: Selçuk Acar

pdf Kağıt Üretimi Popular

By 1267 download

Download (pdf, 767 KB)

kagit_uretimi_do.pdf

Kağıdın yapımında kullanılan başlıca hammaddeler ladin, köknar, çam, kayın, kavak, okaliptüs gibi orman ürünleri ile buğday sapı, çeltik sapı, kendir, kenevir, jüt, kamış, bambu gibi yıllık bitkilerdir. Ayrıca, atık kağıtlar, keten, kendir eskileri ve pamuklu paçavralar da hammadde olarak kullanılırlar.

Gönderen: Dilge Öncel

pdf Kalite Güvence Sistemlerinin Cam Sanayisine Uygulanması Popular

By 277 download

Download (pdf, 586 KB)

kalite_guvence_sistemlerinin_cam_sanayisine_uygulanmasi.pdf

Proseste; tesadüfen oluşan ve ürün kalitesini etkilemeyen doğal faktörler veya ürün kalitesini önemli derecede etkileyen zaman zaman oluşan kontrol edilebilir şartlardaki sapmalar yani özel faktörler meydana gelebilir. Prosesin kontrolü ve performansının
arttırılabilmesi için bu özel faktörlerin ortadan kaldırılması gereklidir. Bunun için kalite problemlerinin çözümünde; çetele diyagramı, histogram, pareto diyagramı, sebep-sonuç diyagramı, gruplandırma, serpilme diyagramı, kontrol şemaları gi bi temel istatistiksel yöntemlerden yararlanılır. Ayrıca prosesin belirlenen çalışma limitleri dahilinde çalışıp çalışmadığını belirlemek için; “Proses Yapabilirlik İndeksi; (Cp) ve proses Performans İndeksi; (Cpk)” değerleri hesaplanarak proses yeterlilik analizine tabi tutulmalıdır. Cp ve Cpk değerlerin her birisi 1.33’ten büyük ise prosesin yeterli olduğuna karar verilir. Bu hesaplamaların yanı sıra kontrol edilecek değişkenin türüne göre (ölçülebilen değişken veya
ölçülemeyen değişken) uygun “Kontrol Şeması” hazırlanarak prosesin işleyişinde herhangi bir problem olup olmadığı tespit edilir. İstatistiksel Proses Kontrol olarak adlandırılan bu kontrol yöntemi ISO 9000’in gerekliliklerinden birisi olduğu gibi üretim sektöründe kalitenin sağlanması için uygulanan vazgeçilmez bir unsurdur.

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mualla Öner

pdf Kalsiyum Oksalat Kristalizasyonu Popular

By 255 download

Download (pdf, 354 KB)

Kalsiyum_Oksalat_Kristalizasyonu.pdf

Bu çalışmada öncelikle böbrek, böbrek taşları ve taş oluşum teorileri hakkında bilgi verilmiş, daha sonra böbrek taşlarının ana bileşiği olan kalsiyum oksalatın yapısı ve metabolizmasının incelenmesine geçilmiştir. Ardından çekirdek büyümesi ile kristal oluşumu ve büyümesi farklı yönlerden incelenmiştir.

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mualla Öner

pdf kaucuk_isleme_prosesleri Popular

By 732 download

Download (pdf, 1.59 MB)

kaucuk_isleme_prosesleri.pdf

pdf Kavak Yongasının Kurutma Eğrilerinin Deney Yoluyla Elde Edilmesi Popular

By 146 download

Download (pdf, 3.82 MB)

kavak_yongasinin_kurutulmasi.pdf

Bu çalışmada kavak yongasının kuruması deneysel olarak incelenmiştir. Kurutma işleminde, çeşitli, kurutma havası hızlarında ve sıcaklıklarında deney yapılmış ve elde edilen sonuçlar tablo ve grafiklerde gösterilmiştir. Çeşitli kurutma yöntemlerinin
de kuruma özelliklerine etkisi vardır. Her kurutma makinesi veya aparatı çeşitli karakteristik özelliklere sahiptir. Önemli olan kurutulacak olan malzemenin miktar, hacmine ve kalitesine göre uygun makinenin aparat seçiminin yapılmasıdır. Bu deneyde, hacim küçük olduğu için serbest, ısıtılmış hava akışlı bir aparat kullanılmıştır.

Gönderen: TOFİG RUSTEMOV

pdf KESİKLİ REAKTÖRLER Popular

By 1297 download

Download (pdf, 526 KB)

kesikli_reaktorler_ytu.pdf

Kimyasal Reaktör Tasarımı Dönem İçi Proje Ödevi - Prof. Dr. Belma Kın Özbek - 2008 güz

pdf Kireç Taşı ve Kireç Üretimi Popular

By 932 download

Download (pdf, 1.38 MB)

kirec_tasi_ve_kirec_uretimi_do.pdf

Bu proje çalışmasında kireçtaşının tanımı, oluşumu, araştırılması, çıkarılması ve kireçtaşından sönmüş-sönmemiş kireç üretimi, teknolojisi incelenmiştir. Kireç üretimi geniş kullanım alanından dolayı endüstride çok geniş bir yer tutması, kireç üretimini önemini arttırmıştır.

Gerçekte kireç ve kireçtaşının temel varlığı endüstrinin döndüğü altı kollu bir dümenin kollarından bir tanesidir. Diğerleri demir, tuz, kükürt, petrol ve kömürdür. Türkiye’nin kireçtaşı rezervlerinin fazla ve kaliteli olması ülkemizde kireç üretiminin çok büyük bir geleceği olduğu söylenebilir.

Gönderen: Dilge Öncel

pdf KLİNOPTİLOLİTİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN KATI SIVI EKSTRAKSİYONLA DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ Popular

By 138 download

Download (pdf, 2.53 MB)

koray_aydin_tez.pdf

Y.T.Ü. Yüksek Lisans Bitirme Tezimdir.