Projeler - Tezler

Kimya Mühendisliği konularında hazırlanmış bitirme ödevlerinizi, yüksek lisans ve doktora tezlerinizi, herhangi bir konu hakkındaki proje çalışmalarınızı burada yayımlayabilirsiniz.

Documents

pdf Seramik Endüstrisi Popular

By 411 download

Download (pdf, 578 KB)

seramik_endustrisi.pdf

seramik_endustrisi

pdf Seramik Üretimi Popular

By 1024 download

Download (pdf, 639 KB)

sermaik_uretimi.pdf

Seramik reçetesine flakslar, seramik pişirildiğinde sıvı oluşumunu sağlayacak sıcaklığın düşürülmesi amacıyla katılır. Alkali içerikleri, feldspat ve nefelinli siyenite göre düşük erime sıcaklığı kazandırır. Böylece kil, feldspat ve kuvarstan oluşan tipik seramik reçetesinde
feldspat yumuşar, camsı veya sıvı hale geçer. Buna karşılık kil ve kuvars katı halde kalır ve gözenekler arasında dereceli olarak dağıtıldıkça, yüzey gerilimi taneleri birbirine çeker. Belirli bir minerolojik bileşime sahip her seramik hamuru, mukavemet kazanma  ve yoğunlaşma işlemlerinin gerçekleştiği sabit bir pişme sıcaklığına sahiptir. Bu sıcaklık genellikle 1100- 1300°C’lar arasındadır.

Gönderen: Dilge Öncel

pdf Sıcak İş Takım Çelikleri ve Kullanım Alanları Popular

By 329 download

Download (pdf, 2.25 MB)

sicak_is_takim_celikleri_ve_kullanim_alanlari.pdf

T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİBÖLÜMÜ

SICAK İŞ TAKIM ÇELİKLERİ ve KULLANIM ALANLARI

BİTİRME ÇALIŞMASI

PROJEYİ HAZIRLAYAN: 000220010, Burak YENER
PROJEYİ YÖNETEN: Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ZEREN

--------------------

Takım çelikleri tonaj bakımından üretilen çeliklerin toplamının birkaç yüzdesini oluşturmakla beraber ,endüstride büyük önem taşırlar. Bu gereksinimin yeterince takdir edilmesi büyük ölçüde bu çeliklerin ısıl işlemine bağlıdır. Çeliğin maliyetinin ve ısıl işleminin bütün takımın toplam maliyetinin 1/4’ ünden düşük olması gerekir. O yüzden çelik seçimine ve uygulanacak ısıl işleme çok dikkat edilmelidir. Bu çeliklerden, metal veya metal olmayan malzemelerin değişik yöntemlerle şekillendirilmesinde kullanılan takımlar üretilir.

İş parçasına ayrıca ısı verilmemiş olsa bile, şekillendirme sırasında sürtünme nedeniyle takım ısınır. Hangi nedenle olursa olsun yüzey sıcaklığı 200° C düzeyini geçmeyen takımlar soğuk iş çeliklerinden diğerleri ise sıcak iş veya yüksek hız çeliklerinden yapılır.

 

İşlenen malzemeye(yumuşak,sert) ve işleme yöntemlerine(vurmalı,sürtünmeli,itmeli) bağlı olarak takım çeliklerinden beklenen çeşitli özellikler şunlardır;

-serilik ve dayanım, özel karbürlerin miktarı ile birlikte aşınmaya karşı direnci belirler.

-kesme kabiliyeti, sertlik ve aşınmaya dayanıklılıkla ilgilidir.

-sertleşme derinliği,alaşım elementlerinin tür ve miktarına göre değişir.


 

pdf Silikon Kalıplama Teknolojisi Popular

By 324 download

Karbona benzeyen silisyum elementinin hidrojen türevleri, başka adıyla silan’lar polimerize olamazlar. Sıcağa da dayanıklı değildir. Fakat Si-O-Si grupları moleküllerin sağlam hale gelmesini sağlar. Silikonlar veya polisi loksan denilen silisyum polimerleri
ikinci dünya harbi sırasında ticari bir ürün haline getirilmiştir. Uygulanan üretim teknolojisine göre katı reçine, plastomer, pasta (gres) ve sıvı hallerde elde edilebilmektedir. Açık hava koşulları ve sıcağa dirençleri önemli özelliklerindendir .

Gönderen: Mahmut Yıldız

pdf Soda Üretimi Popular

By 1028 download

Download (pdf, 1.20 MB)

soda_uretimi.pdf

Sodyum karbonat doğal salamuralarda genellikle sodyum sülfat ve sodyum klorür ile beraber bulunur. Sodyum karbonat tuzlu su göllerinde tabii buharlaşma ve soğuma şartlarında çökelir. Bu tabii üretim halen dünyanın bazı bölgelerinde yerel ihtiyaçların karşılanması için hasat edilmektedir. Salamuralardan kontrolsüz kristalizasyon ile elde edilen soda, diğer tuzları ve istenmeyen maddeleri içerir. Bu yöntemle üretilen sodanın safsızlığı düşüktür ve toplama şekli nedeniyle yüksek oranda çamur içerir. Salamuranın yapay buharlaştırma havuzlarına alınması, bazı hallerde iklim koşullarına bağımlılığı minimize ederek kristalizasyon işleminde kontrolü arttırır, hasatı basitleştirir ve genellikle ürün kalitesini olumlu yönde etkiler. Tabii salamuralar birçok tuz çözeltisi
karışımı içerir, bu salamuralarda klor, sülfat, ve karbonat gibi baskın karekterli asit radikalleri bulunur. Salamurada sadece klor ve sülfatın varlığı halinde bu tuzların buharlaştırma ve kristalizasyon ile birbirinden kesin olarak ayrılması mümkündür. Çünkü bu tuzların çözünürlüğü diğer tuzlardan oldukça farklıdır, bu sebepten adi tuz ve sodyum sülfatın üretiminde güneşli buharlaştırma işlemi kolaylıkla uygulanabilir. Sodyum karbonatın çözünürlüğü çevre şartlarına bağımlı olarak dikkate değer bir şekilde değişir. Buharlaştırma ve deriştirme ile kristalizasyon salamuranın bileşimine ve sıcaklığa göre çok dikkatli kontrol edilmelidir. Değişik sıcaklık, konsantrasyon, diğer tuzların türü ve
miktarına bağımlı olarak sodyum karbonat, bikarbonat, trona, çeşitli tuz hidratları, sodyum sülfat-sodyum karbonat çift tuz halinde çökelir.

Gönderen: Dilge öncel

pdf Styrene Production by Dow Process Popular

By 438 download

Download (pdf, 181 KB)

Syrene_Production_by_Dow_Process_rt.pdf

It was intended to design a plant to obtain styrene with capacity of 4,5*108 kg/yr and % 99,6 purity using Dow technology.

In this report, aim is to describing the process, making material balance and determine utilities utilizing energy balance of styrene production plant.

Gönderen: Rasim Topaloğlu

pdf Sugar Production Popular

By 461 download

Download (pdf, 2.67 MB)

sugar_production.pdf

Gönderen: Elif Gaşgil

pdf Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi Popular

By 887 download

Download (pdf, 1.57 MB)

sut_ve_sut_urunleri_teknolojisi_do.pdf

İşlenmiş içme sütleri, fabrikalarda süzülme, yabancı maddelerden temizlenme, istenmeyen kokuların alınması (deoderizasyon), standardizasyon ve homojenizasyon işlemlerinden geçmektedir.

 Pastörize sütler, kaynama derecesinin altında belli bir sıcaklıkta, sütün doğal niteliklerinde değişiklikler oluşturmadan, hastalık yapan etmenlerinden tamamen, diğer etmenlerden de çoğunlukla arınmış bir içme sütü çeşididir. Soğukta muhafaza edilmek şartıyla dayanma süreleri iki gündür.

Uzun ömürlü sütler, tüketici tarafından sterilize, kutu ve UHT olarak da tanımlanırlar. Özel bir teknolojik işlemle 135-150 derecede 2-4 saniye tutularak içlerinde sütün bozulmasına neden olan ve hastalık yapan etkenlerin tümü imha olmuş bir içme sütü çeşididir. Aseptik şartlarda doldurulan karton kutularda piyasaya arz edilir. Teknolojisi gereği soğuk zincire gerek kalmadan dört aya kadar dayanan bu sütler kesinlikle katkı maddesi içermez.

Gönderen: Dilge öncel

pdf Süzme ve Filitrasyon Popular

By 675 download

Download (pdf, 895 KB)

suzme_ve_filitrasyon.pdf

T.C.
OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

FABRİKA TASARIMI PROJESİ

SÜZME VE FİLTRASYON

 

Hazırlayan:
H. İLKER TUNCA

document TABAKALI KOMPOZİT MALZEMELERİN DARBE DAVRANIŞI Popular

By 214 download

Download (ppt)

TABAKALI_KOMPOZİT_MALZEMELERİN_DARBE_DAVRANIŞI.ppt

archive TOULENE DEALKYLATION Popular

By 339 download

Download (zip, 365 KB)

TOULENE_DEALKYLATION.zip

pdf Ülkemizde Deterjan Sanayisi Popular

By 879 download

Download (pdf, 179 KB)

ulkemizde_deterjan_sanayisi.pdf

Sentetik deterjanların öneminin artması sabunun bazı dezavantajlarından kaynaklanmıştır. Örneğin sabun sert sularda bulunan Ca ve Mg iyonlarıyla suda çözünmeyen çözeltiler verir. Deterjanlar ise sabunun aksine çökelti vermezler. Sabun asitli sularda
parçalanarak yağ asitlerini verir ve soğuk suda güç çözünür. Ayrıca sabun üretiminde kullanılan her türlü hayvansal ve bitkisel yağlar öncelikle insan gıdasıdır. Aynı zamanda pahalı hammaddedir. Dolayısıyla deterjanların kullanımı tercih sebebidir.

Deterjanlar, temeli yüzey aktif maddelere dayanan ve temizleme etkisini arttıran bir takım katkı maddeleri de içeren temizleme formülasyonlarıdır. Deterjan formülasyonunda kullanılan maddeleri yüzey aktif maddeler ve katkı maddeleri olarak iki grupta toplayabiliriz.

Gönderen: Emine İşcan

pdf Waste Water Treatment Popular

By 433 download

Download (pdf, 258 KB)

WasteWaterTreatment.pdf

Gönderen: Ayça Demircan

pdf Yapay Sinir Ağları Popular

By 443 download

Download (pdf, 3.47 MB)

yapay_sinir_aglari.pdf

İnsanoğlu, mağara duvarlarına hayvan figürleri çizerek başladığı veri işleme sürecine artık insan gözüyle görülemeyecek küçüklükteki “chip”lerle devam etmektedir. Bu gelişim yaklaşık 4000 yıl gibi uzun bir süreye yayılmasına karşın gerçek gelişim son 50 yıl içinde yaşanmıştır. Günümüzde hayatımızın her alanına girmiş ve hayatımızın bir rutini haline dönüşmüş olan bu teknolojiyi insan oğlunun önceden tahmin etmesi bile olanaksızdı. Örneğin; bilgisayar sektörünün önemli firmalarından IBM’in bir yöneticisi, “Bilgisayar ne kadar küçülürse küçülsün bir odadan daha küçük olamaz” demiştir. Sektörün önde gelen isimlerinden birinin böyle büyük bir yanılgı içinde olması, bilgisayar teknolojisinin ne kadar hızlı geliştiğini çok güzel açıklamaktadır. Bu gelişim sürecinde artık kendi zekasıyla yetinmeyen insanoğlu makinelere de zeka verme uğraşı içindedir; artık amaç  daha zeki, insan davranışlarını örnekleyebilen ve karar verebilen makineler üretmektir. Bu noktada karşımıza “Yapay Zeka” kavramı çıkmaktadır.

pdf Zeolitlerin Sentezi ve Uygulama Alanları Popular

By 387 download

Download (pdf, 2.27 MB)

zeolitlerin_sentezi_ve_uygulama_alanlari.pdf

YTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü Proje Çalışmamdır

İsmail Utku Yontar

 

pdf ZEYTİN KARASUYU ARITIM PROJESİ Popular

By 433 download

Download (pdf, 518 KB)

zeytin_karasuyu_aritim_projesi.pdf

9 eylül üniversitesi mühendislik fakültesi çevre mühendisliği bölümünün projesi.  EBSO projesi kapsamında zeytinyağı işletmeleri için durum tespiti, karasu karakterizasyonu, karasu arıtılabilirlik çalışmaları ve sonuçları