Aktikleştirilmiş boksit kullanılarak Cr(VI)'in indirgenmesi

pdf Aktikleştirilmiş boksit kullanılarak Cr(VI)'in indirgenmesi Popular

By 271 download

Download (pdf, 729 KB)

aktiflestirilmis_boksit_kullanilarak_CrVI_indirgenmesi.pdf

Bu çalışmada, aktikleştirilmiş boksit kullanılarak  Cr(VI)’nın indirgenmesi üzerine, pH, başlangıç Cr(VI) konsantrasyonu ve ortam sıcaklığı gibi parametrelerin etkileri süreye bağlı olarak kesikli deneylerle incelenmiştir.