Akseleratörlerin Vulkanizasyon Üzerine Etkisi

pdf Akseleratörlerin Vulkanizasyon Üzerine Etkisi Popular

By 387 download

Download (pdf, 1.06 MB)

akseleratorlerin_vulkanizasyon_uzerine_etkisi.pdf

 Kauçuk mamül üretimin giderek artığı günümüzde, üretiminde kullanılan hammaddeler de önemli bir yer tutmaktadır. Bunların en başında akseleratörler gelmektedir.Akseleratörler; kauçuğun kükürtle reaksiyonunu hızlandıran maddelerdir. Akseleratör kullanımıyla daha iyi fiziksel özellikler, özellikle yaşlanmaya karşı daha iyi bir direnç elde edilmektedir. Kauçuk mamüllerin üretiminde günümüzde kullanılan birçok akseleratör grubu vardır. Bu gruplar; karbamatlar, thiuramlar, thiazoller, sulfenamidler,  guanidinler, thioüreler, amin-aldehit grupları, fosfatidler, kükürt donorlardır. Hızlandırıcı etkiye sahip akseleratörler kauçuk sanayinde kullanıldığı gibi tıp ve medikal alanda da kullanılmaktadır.Akseleratör grupları zehirli kimyasallar olduğundan kullanımına dikkat edilmesi gerekir.Ayrıca akseleratörler hızlandırıcı etkisi ile düşük kükürt kullanılarak sağlanan vulkanizasyon işlemlerinde kauçuk mamülün ısı dayanımı, dinamik özellikleri ve yaşlanma özelliklerinde optimum iyileşmeler sağlayabilmektedirler. Akseleratörler kükürtle birlikte kullanıldığında çapraz bağlanma reaksiyonunu hızlandırmaktadırlar. Bu şekilde kısa ve ekonomik pişme zamanları oluştururlar. Mamülün yaşlanmaya karşı direncini arttırırlar