Afyon Alkaloid Fabrikası Atık Suyu Fenton Reaktifi İle Islak Hava Oxidasyonuyla Arıtımı

pdf Afyon Alkaloid Fabrikası Atık Suyu Fenton Reaktifi İle Islak Hava Oxidasyonuyla Arıtımı Popular

By 378 download

Download (pdf, 961 KB)

AfyonAlkaloid.pdf

Bu çalışmada Afyon Alkaloid Fabrikası atık suyu Fenton Reaktifi ile ıslak hava oxidasyonuna tabi tutulmuştur.Deneyler 0.5 litrelik paslanmaz çelik reaktörde gerçekleştirilmiştir Deneylerde, 150oC sabit sıcaklıkta 5.5 atmosfer basınç altında pH, katalizör yüklemesi ve H2O2, Fe+2 dozlarının, KOİ (Kimyasal Oksijen İhtiyacı) giderimi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışmalar pH 3,4 ve 5 değerlerinde katalizör yüklemesi 0.5 ve 1 g/L için gerçekleştirilmiştir. Her denemede, kimyasal oksijen ihtiyacının(KOİ) gideriminin  bulunabilmesi için ,her denemenin sonunda çıkış akımının KOİ değeri ölçülmüştür. Yapılan çalışmanın sonunda, katalizör yüklemesinin arıtım üzerinde fazla etkisi olmadığı saptanmıştır. KOİ giderimi, H2O2 dozu arttıkça arttığı saptanmıştır. Aynı zamanda, pH değeri azaldıkça KOİ gideriminin arttığı saptanmıştır.