Beton Üretimi

pdf Beton Üretimi Popular

By 864 download

Download (pdf, 2.35 MB)

beton_uretimi.pdf

Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı zaman kalıplara dökülebilir ve bu kalıpların şeklini alır. Çimentonun hidratasyonu sonucunda da beton
sertleşerek birçok amaç için kullanılır. Kullanılış amacına göre çok çeşitli tiplerde beton elde etmek mümkündür. Betonu oluşturan ham maddeler doğada bol miktarda bulunur. Ucuz sağlanması ve kolay şekil verilmesinin yanı sıra her türlü dış etkenlere karşı dayanıklı olması bakımından beton zaman içinde en yaygın kullanılan yapı malzemesi olmuştur. Beton esas itibariyle sağlam fakat kimyasal tepkimeye girmeyen bir birleşimdir. Doğal kum ve küçük taşlar çimentonun oluşturduğu bir kafes içindedir. Çimentonun suyla kimyasal reaksiyona girmesi sonucu belli bir zaman süresi içinde bu
birleşim sertleşir ve mukavemet kazanır.

Gönderen: Dilge Öncel