Atomik Absorbsiyon

pdf Atomik Absorbsiyon Popular

By 567 download

Atomik Spektroskopisi, organik veya inorganik matrisli çeşitli örneklerde eser elementlerin tayini için kullanılır. Bu amaç için kullanılan teknikler, Atomik Emisyon Spektroskopisi, Atomik Fluoresans Spektroskopisi ve Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi olmak üzere üç gruba ayrılır.

 

Atomlarda, en dış tabaka elektronları ultraviyole ve görünür ışınlarla uyarılmış hale getirildikleri halde, iç tabaka elektronları getirilemezler (iç tabaka elektronları uyarılmış hale getirmek için x-ışınları kullanılır) Ultraviyole ve görünür bölgedeki elektromanyetik ışınların, buhar haldeki atomlar tarafında absorplanmasını ele alan ve etkileşmeyi analatik amaçla kullanan Atomik Absorpsiyon spektrofotometresi (AAS), bugün yetmişin üzerinde elementi pp-ppm konsantrasyon aralığında kantitatif olarak tayin edebilmektedir.

Gönderen: Esra Turunç