Kimya Mühendisliğinde Genel Konular

Kimya Mühendisliği ile ilgili her türlü konuda, belli bir kategoriye koyamadığınız dokümanları burada yayımlayabilirsiniz.

Documents

document Piroliz Popular

By 370 download

pdf Plastik Sektoru 2007 Yılı 3 Aylık Değerlendirme Raporu Popular

By 138 download

Download (pdf, 142 KB)

plastik_sektoru_2007_3_aylik_degerlendirme_raporupdf.pdf

pdf Polimer 2006 Bildiri Kitabı Popular

By 902 download

Download (pdf, 21.14 MB)

polimerkongre2006.pdf

Türkiye Polimer Bilimi ve Teknolojisi Derneği tarafından düzenlenen I. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi’nin bildiri kitabıdır.

pdf Process Safety Popular

By 262 download

Download (pdf, 226 KB)

english_report.pdf

Sunumlar bölümünde yer alan Process Safety sunumunun raporudur. Craft'ın technical writting kurallarını da içerir.

Ankara Universitesi
Kimya Mühendisliği
Proffesional English dersi

pdf Reach Terimler Kılavuzu Popular

By 434 download

Download (pdf, 898 KB)

Reachkilavuzu.pdf

pdf Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplamalar Popular

By 307 download

Download (pdf, 1.33 MB)

sicak_daldirma_galvaniz.pdf

SICAK DALDIRMA GALVANİZLEME, erimiş çinko banyosuna daldırılan demir ve çelik malzemelerin yüzeyine çinko ve çinko bileşikleri içeren koruyucu bir kaplama yapma işlemidir. Koruyucu kaplama genellikle birkaç tabakadan meydana gelir (bkz. Şekil 1). Temel metale yakın olanlar, demir-çinko bileşiklerinden meydana gelmiştir. Üst üste yer alan bu tabakaların en dışında tamamen çinkodan meydana gelen bir tabaka yer alır.

pdf Soda Külü ve Krom Kimyasalları Çalışma Grubu Raporu Popular

By 207 download

Download (pdf, 207 KB)

44kimyasanayii_8Sodakuluveturevlerialtkom.pdf

pdf Tarım İlaçları Çalışma Grubu Raporu Popular

By 130 download

Download (pdf, 378 KB)

44kimyasanayii_9tarimilaclarialtkomRaporu.pdf

pdf Tehlikeli Kimyasal Yötmeliği Popular

By 299 download

Download (pdf, 197 KB)

KYC8-TehlikeliKimyasalYon.pdf

Çevre Bakanlığı

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/07/1993
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı : 21634

20/04/2001 tarih ve 24379 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğin 1. maddesi ie "Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliğinin" adı "Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği" olarak değiştirilmiştir.

pdf Teknik Sözlük Popular

By 946 download

Download (pdf, 914 KB)

teknik_sozluk.pdf

pdf Tekstil Kimyasallari Popular

By 494 download

Download (pdf, 128 KB)

TekstilKimyasallari.pdf

Gönderen: Esra Turunç

pdf Tekstil Terbiyede Özel Apreler Popular

By 348 download

Download (pdf, 139 KB)

Microsoft_Word_-_OZEL_TESIRLER.pdf

tekstil terbiyede özel apreler.

pdf Tübitak Bor Raporu Popular

By 432 download

Download (pdf, 542 KB)

tubitak_bor_raporu.pdf

Bor minerallerinin insanlık tarihi boyunca kullanıldığını biliyoruz. Bugün, dünya ölçüsünde bilimsel ve teknolojik gelişimlerin getirdiği çağdaş uygulamalara baktığımızda borürünlerinin tekstil elyaflar
ından, camlara, nükleer uygulamalardan yeni ve ileri mıknatıslara hatta gübrelere kadar çok büyük bir yelpazede kullanıldığını görmekteyiz. Bu bakımdan, bormineralinden hammadde girdisi olarak başlayan uygulama ve etkinlikler pek çok sektör ve teknoloji alanını yakından ve doğrudan ilgilendiren bir “tekno-ekonomik” unsur haline gelmiştir.Ülkemizin sahip olduğu bor yatakları zenginliği göz önünde bulundurulduğunda bunun son derece önemli, hayati ve stratejik bir kaynak olarak değerlendirilmesi gereği açıkça görülmektedir............

document Türkiye'de Ambalaj Sanayisi ve Pazarı Popular

By 229 download

Download (doc, 821 KB)

turkiyede_ambalaj_sanayi_ve_pazari.doc

pdf USA Chemical Industry Technology Vision 2020 Popular

By 277 download

Download (pdf, 247 KB)

USA_chemvision2020.pdf

ABD Teknoloji Vizyonu 2020: Kimya Sanayi

archive Yağ Analizleri Popular

By 746 download

Download (zip, 92 KB)

YagAnalizleri.zip

ANTİOKSİDAN
BAKIR MİKTARI
DEMİR MİKTARI
ETERDE ÇÖZÜNMEYEN YABANCI MADDE İLE KÜL
İYOT SAYISI
KIRILMA İNDİSİ
ÖZGÜL AĞIRLIK
PEROKSİT SAYISI
RMI,Pİ,Kİ İNDEKSİ
SABUN MİKTARI
SABUNLAŞMA SAYISI
SABUNLAŞMAYAN MADDE
SU MİKTARI
UÇUCU MADDE
YABANCI MADDELER VE KÜL MİKTARI
YAĞ ASİDİ

pdf Yüzey İşlem Teknolojileri Popular

By 494 download

Download (pdf, 2.11 MB)

yuzey_islem_teknolojileri.pdf

Elektrolitik yolla metal kaplamacılı ı 1843 yılında ba lar. R. Boettper ilk nikel kaplamayı
yapar. Banyo terkibi nikel sülfat ve amonyum sülfattır. 1849' da ilk olarak ticari anlamda nikel
kaplamacılı ı ba lar. Gittikçe yeni terkipler geli tirilir. Karbonlu anotlar kullanılmaya ba lanır.
1912' de  ngiltere' de ilk parlatıcı kullanılır. 1915' ten sonra geli meler hızla artar. Watt's ve De
Verter özellikle kaplamanın kalite kontrolü üzerinde durdular. 1935' te Thompson pH kontrolünün
önemini belirtti. Modern parlak nikel banyolarının ticari anlamda de er kazanması ve
kullanılmasını Schlötter ba lattı. Daha sonra birçok geli meler oldu.  lk krom kaplamayı 1843' te
Antoine Clesar Becquerel uyguladı. Kitabında krom klorür (CrCl3) ve krom sülfat Cr2(SO4)3
kullandı ını belirtmektedir. Kromik asit çözeltisinden ilk krom kaplama 1856’ da Geuther
tarafından yapıldı. 1919 – 1924 yıllarında Sargeut çok çalı tı ve kromik asit çözeltisinin pratik ve
uygunlu unu kitabında belirtti.