Kimya Mühendisliğinde Genel Konular

Kimya Mühendisliği ile ilgili her türlü konuda, belli bir kategoriye koyamadığınız dokümanları burada yayımlayabilirsiniz.

Documents

default Hidrojeller Popular

By 295 download

Hidrojeller üç boyutlu yapılardır ve temelde hidrofilik homopolimer veya kopolimerlerin
suyla şişirilmesiyle oluşan yapılardır (1). Kimyasal yada fiziksel çapraz bağlarıyla
çözünmez durumdadırlar. Fiziksel çapraz bağlar kristallenmelere veya hidrojen bağlar yada
Van Der Waals güçlerindeki gibi düşük (zayıf) ilişkilere engeller oluşturabilmektedir.
Çapraz bağlar ağ yapı ve fiziksel bütünlük sağar. Bu dış çevrede şişme davranışına bağımlı
hidrojeller tasarlamaya olanak tanır. Geçen otuz yıl boyunca, fizyolojik ve çevresel olarak
tepki veren hidrojellerin analizi ve geliştirilmesine ilgi yoğunlaşması oluşmuştur (2).

pdf Isı-Sıcaklık Popular

By 434 download

Download (pdf, 170 KB)

isi_sicaklik.pdf

archive ISO Kimya Sektör Raporu Popular

By 265 download

İstanbul Sanayi Odası, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde imalat sanayi sektörlerini konu alan "Sektör Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi"ni yürütmektedir. Bu proje ile, İSO'nun temsil ettiği imalat sanayi sektörlerinin mevcut durumlarının saptanması ve rekabet güçlerinin geliştirilmesi için uygulanacak strateji ve politikaların belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Raporlar, İSO Meslek Komitelerinin, sektörel sivil toplum kuruluşlarının ve sektörde faaliyet gösteren firma temsilcilerinin katılımı ve katkıları ile hazırlanmaktadır.

pdf Kanserojenik, Mutajenik ve teratojenik kimyasallar Popular

By 281 download

Download (pdf, 806 KB)

kanserojenik_kimyasallar.pdf

Kanserojenik, Mutajenik ve teratojenik kimyasallar

document KAPİLER ELEKTROFOREZİN TEMELLERİ VE PRENSİPLERİ Popular

By 124 download

Download (doc, 124 KB)

kapiler_elektroforezin_temelleri_ve_prensipleri.doc

kendim hazırladım paylaşıyorum yaralı olmasını umuyorum :D

document Kapiller Elektroforez Popular

By 102 download

Download (doc, 52 KB)

Kapiller_Elektroforez_(Mikail_Demir).doc

KAPİLLER ELEKTROFOREZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

pdf Katalizör ve Üretimi Popular

By 774 download

Download (pdf, 411 KB)

Katalizor_ve_Uretimi.pdf

pdf Kimya Çalışma Grubu Raporu 2014-2018

By 20 download

Download (pdf, 2.59 MB)

Kimya Çalışma Grubu Raporu.pdf

Kalkınma Bakanlığı, 10. Kalkınma Planı, Kimya Çalışma Grubu Raporu

pdf KİMYA TERİMLER SÖZLÜĞÜ Popular

By 983 download

Download (pdf, 181 KB)

kimya_terimler_sozlugu.pdf

pdf kimyasal teknolojiler dersi 2

By 3 download

1 in devamı...

document liquid-liquid extraction and applications Popular

By 249 download

Download (doc, 565 KB)

liquid_liquid_extraction_applications(1).doc

pdf Merck Laboratuar El Kitabı Popular

By 225 download

Download (pdf, 2.77 MB)

Merck_Laboratuar_El_Kitabı.pdf

document METALURJİDE KULLANILAN SI BİRİMLERİ

By 99 download

Download (doc)

METALURJİDE_KULLANILAN_SI_BİRİMLERİ.doc

METALURJİDE KULLANILAN SI BİRİMLERİ

TEMEL BİRİM SİSTEMİNDEN SI BİRİM SİSTEMİNE GEÇİŞ

SI BİRİMLERİNİN ONDALIK ÇARPANLARI

İNGİLİZ BİRİM SİSTEMİNDEN SI BİRİM SİSTEMİNE GEÇİŞİ

pdf Moleküler Absorbsiyon Spektroskopisi Popular

By 205 download

Download (pdf, 409 KB)

molekuler_absorbsiyon_spektro.pdf

Monokromatik ve I0 şiddetindeki bir ışık demeti, kalınlığı b cm olan bir tüpte bulunan çözeltideki herhangi bir molekül tarafından absorplandığında şiddeti azalır ve tüpü I şiddetinde terk eder. Işımanın şiddetindeki bu azalmanın bir kısmı örnek kabının çeperlerinde ortaya çıkan yansımalar veya çözeltide bulunabilecek asılı taneciklerinin yol açtığı saçılmalar sonucu oluşur. Sadece moleküllerin o dalga boyundaki ışımaya absorplaması sonucu ortaya
çıkan azalma BEER-LAMBERT eşitliği ile verilir.

pdf Nanopartiküller yardımıyla parmak izinin bulunması

By 77 download

Download (pdf)

nanopartiküller.pdf

Dünyadaki ve ülkemizdeki parmak izi teknolojisinin kıyaslanması ve yeni gelişmeler hakkında bilgi verilmiştir.

pdf Oksijenlenme İşlemleri Popular

By 235 download

Download (pdf, 185 KB)

oksijenlenme.pdf

pdf Pagev Plastik Sektör Analizi Popular

By 190 download

Download (pdf, 435 KB)

pagev_plastik_sektor_analizi_1.pdf

Pagev Plastik Sektör Analizi

pdf PETKIM Plastik Hammadde/Ürün 2007 Yılı Test Fiyatlari Popular

By 181 download

Download (pdf, 157 KB)

PETKIM_2007_Yili_Analiz_Fiyatlari.pdf

default Petrol-Iş'in “Savunma Sanayi Ve Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu” Raporu Popular

By 156 download

default Petrol-İş'in Türkiye'de Petrol Faliyetleri ve TPAO Raporu

By 89 download

Download ()

Petrol-İş'in_Türkiyede_Petrol_Faliyetleri_ve_TPAO_Raporu