Kimya Mühendisliğinde Genel Konular

Kimya Mühendisliği ile ilgili her türlü konuda, belli bir kategoriye koyamadığınız dokümanları burada yayımlayabilirsiniz.

Documents

pdf DPT Petokimya Çalışma Grubu Raporu - Ekler Popular

By 136 download

Download (pdf, 166 KB)

44kimyasanayii_5PetrokimyaSanayiiEklerEKler.pdf

pdf DPT Petokimya Çalışma Grubu Raporu EK-b1 Popular

By 159 download

Download (pdf, 358 KB)

44kimyasanayii_5PetrokimyaSanayiiEklerEK-b1.pdf

pdf DPT Petokimya Çalışma Grubu Raporu EK-b2 Popular

By 175 download

Download (pdf, 1.31 MB)

44kimyasanayii_5PetrokimyaSanayiiEklerEK-b2.pdf

pdf DPT Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu Popular

By 223 download

pdf DPT Plastik Sektörü 9. 5 Yıllık Kalkınma Planı Popular

By 115 download

Download (pdf, 940 KB)

DPT_9._bes_yillik_kalkinma_plani_plastik.pdf

pdf DPT Plastik Ürünleri Çalışma Grubu Raporu Popular

By 303 download

Download (pdf, 940 KB)

44kimyasanayii_6Plastikurunlericalismagruburaporu.pdf

pdf DPT Plastik Ürünleri Çalışma Grubu Raporu - Ekler Popular

By 235 download

Download (pdf, 227 KB)

44kimyasanayii_6Plastikurunleriekler.pdf

pdf DPT Sabun Sanayii Çalışma Grubu Raporu Popular

By 449 download

Download (pdf, 571 KB)

44kimyasanayii_7SabunDeterjanKozmetikcalismagrubusabun.pdf

pdf DPT Sentetik Elyaf ve İplik Çalışma Grubu Raporu Popular

By 152 download

Download (pdf, 356 KB)

44kimyasanayii_10SentetikElyafiplikaltkom.pdf

pdf Ekstraksiyon ve ayırma Popular

By 997 download

Download (pdf, 274 KB)

ekstraksiyon_ve_ayirma.pdf

Ekstraksiyon işlemi, inorganik türlerin ayrılması için klasik çöktürmeye oranla daha çok tercih edilir. Çünkü bir ayırma hunisinde fazların ayrılması ve dengeye gelmesi, çöktürme, süzme ve yıkama işlemlerine göre daha az yorucu ve daha az zaman alıcıdır. Ayrıca, burada birlikte çökme ile ilgili problemler görülmez. Ekstraksiyon işlemleri, eser miktarda bir türün bir ortamdan ayrılması için idealdir.

pdf EMO Küreselleşme Etik Kodlar ve Örgütler

By 73 download

Download (pdf)

mühendislik_etiği.pdf

EMO-Küreselleşme Etik Kodlar ve Örgütler

pdf Endustriyel Bulaşık Makinesi Deterjanı Formülasyonu Popular

By 845 download

Download (pdf, 144 KB)

endustriyel_bulasik_deterjani.pdf

Laboratuarlarımızda geliştirdiğimiz bu formül üretici firmalar tarafından uygulanmış ve başarılı sonuçlar alınmıştır. Yapımı çok basittir. deterjan ve parlatıcı dozaj pompaları ile verildiğinden yoğunluklar dozaj pompalarına göre ayarlanmalıdır. Özellikle deterjanın imalatında hiç bir yüzey aktif madde karışmasına eser miktarlarda bile izin verilmemelidiri aksi halde üründe bulanma olur. Tabak ve bardakların buğulu çıkması parlatıcı miktarının fazlalığındır, dozaj pompasında azaltılmalı veya ürün sulandırılmalıdır. 1000 tipi dikey çalışan makinelerde silikat fosfonatlarla yer değiştirilmesi tavsiye olunur. Silikatlar pH düştüğünde çökme yapmaktadır. Hipoklorit eski uygulamalarda konmasına karşılık yeni uygulamalarda rahatsız edici kokuyu önlemek için konmamaktadır. Hipoklorit in fonsiyonu tabaklarda ki çatal ve bıçak izlerini gidermektir. Bunun için hipokloritli bir ön daldırma daha çok tercih edilmeye başlamıştır. Farklı formatlarda formüller vardır, bence bu en ekonomik ve sorunsuzudur.

pdf Engineer's Mini Nootbook Popular

By 1286 download

Download (pdf, 4.13 MB)

Engineering_-_Formulas__Tables_and_Basic_Circuits.pdf

Formulas, Tables and Basic Circuits

pdf EPDM (ETİLEN-PROPİLEN-DİEN-MONOMER) Popular

By 518 download

KYM 445 Plastik ve Yapay Elyaf Teknolojileri dersi kapsamında verilen araştırma konusu ‘EPDM’ kopolimerinin ,ticari ve bilimsel adlarının, kimyasal fiziksel özelliklerinin, üretim prosesinin, kullanım yerlerinin, üreten firmaların araştırılması ve sonucunda bir rapor haline
getirilmesi amaçlanmıştır.

 

pdf Etilbenzen ve Üretimi Popular

By 961 download

Download (pdf, 576 KB)

etilbenzen_ve_uretimi.pdf

Etil benzen üretimi için hammaddenin elde edilmesi, üretim prosesleri, seçilen proses için kütle ve enerji denklikleri konularını içermektedir.

pdf Extruzyon Şişirme Tekniği İle PVC Şişe Üretimi Popular

By 348 download

Download (pdf, 2.57 MB)

vinyl_extrusion_blow_moulding_for_bpttle_productionpdf.pdf

pdf fuelcells Popular

By 370 download

pdf gama_isinlamasi_ve_plastikler Popular

By 175 download

Download (pdf, 173 KB)

gama_isinlamasi_ve_plastikler.pdf

pdf Geri Kazanım Yapan Şirketler İçin Yangın Emniyet Kılavuzu Popular

By 147 download

Download (pdf, 389 KB)

YANGIN%20EMNIYET%20KILAVUZU.pdf

Malzeme Geri Kazanım ve Plastik Yeniden sleme Tesislerinde Yangın Emniyeti Kılavuzu

Yayınlayan:
Çevre ve Plastik Sanayi Konseyi (EPIC)
5915 Airport Road, Suite 712
Mississauga, Ontario L4V 1T1
Tel: (905) 678-7748
Faks: (905) 678-0774
Web sitesi: www.plastics.ca/epic
EPIC Kanada Plastik Sanayi Birliginin bir konseyidir
Agustos 2006

Bu kitapçıgın amacı yangın kanununa vekalet etmek olmadıgı gibi kitapçık yangın kanununun bir yorumu da degildir. Bu kanunen herhangi bir geçerliligi olan bir belge degildir ve EPIC zamana uygunlugu veya dogrulugu konusunda herhangi bir sorumluluk almamaktadır.

default Heterojen Azeotropik Distilasyon Popular

By 399 download

Download (, 249 KB)

Heterojen Azeotropik Distilasyon

Distilasyon, kimya sanayisinde çok bileşenli karışımları ayırmak için en sık kullanılan
prosestir. Eğer karışım zeotropik ise, bu karışımı saf bileşenlerine basit distilasyon
yöntemi ile ayırmak mümkündür. Ancak karışım azeotropik ise, bu karışımı basit
distilasyon yöntemi ile saf bileşenlerine ayırmak mümkün değildir ve bu ayırma işlemini
yapabilmek için azeotrop noktanın karışıma eklenecek üçüncü bir bileşenle (entrainer)
kırılması gerekir. Bu işlemdeki anahtar düşünce, bir bileşeni ilk kolonda ayırmak ve
entrainer ile zenginleştirilmiş diğer bileşenin diğer kolona gönderilmesidir. İkinci
kolonda entrainer geri kazanılır ve birinci kolona tekrardan beslenir, böylece ikinci
bileşen de elde edilmiş olur. Bu sebeple azeotropik distilasyonlar geri besleme akımları
içerirler.