Asetilen

pdf Asetilen Popular

By 360 download

Asetilen ( IUPAC adlandırılması ile Etin ) formülü
veyahut olan renksiz bir gazdır. Molekül ağırlığı 26.04 olan bu madde, ilk
kez 1836’da Edmond DAVE tarafından bulunmuş ve tanımlanmıştır. 1892’de Morehead
ve Wilson’nın Kalsiyum Karbür hazırlamak için elektrikli fırın işlemi ile Asetilen kolay
ve ekonomik bir şekilde elde edilmiştir. Bu gaz, kimyasal endüstride önemli bir hammadde
kaynağı olarak 1930’larda yoğun bir şekilde kullanılmıştır. Günümüzde, üçlü bağı sebebiyle
yüksek reaksiyona girme eğilimine sahip maddelere dayanan birçok önemli ticari sentezler
için temel blok binası, başlangıç maddesi olarak geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bununla
beraber, hava-asetilen ve oksa-asetilenin yakılması ile elde edilen alev metal işlemesinde ve
uygulamalarında yoğun bir şekilde kullanılır.