Cam Endüstrisi

pdf Cam Endüstrisi Popular

By 463 download

Download (pdf, 878 KB)

cam_endustrisi.pdf

Cam, keşfedildiğinden günümüze kadar çok çeşitli kullanım alanları bulmuş stratejik önemi olan bir maddedir. Bulunuşundan günümüze kadar bir taraftan çeşitleri artarken, bir taraftan da kullanım alanı artan cam, vazgeçilmez bir tüketim maddesidir.

Kullandığımız camlar, yapay camlardır, bununla birlikte, cam doğada doğal olarak ta bulunmaktadır. Doğal cam, obsidien olarak bilinmektedir.

Cam, doğal cam ve yapay cam olarak ikiye ayrılabilirse de yapay camın bulunması ve kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte doğal cam önemini yitirdiğinden cam denildiğinde akla sadece yapay cam gelmektedir.

Günümüzde en fazla kullanılan cam çeşitleri, düz cam, buzlu cam, oto camları ve telli camdır. Günümüzde, yukarıda sayılan camlardan oto camı dışındakiler, genellikle konutlarda kullanılmaktadır. Cam eşya, lâboratuar cam malzemeleri, süs eşyaları camın kullanıldığı diğer kullanım alanlarıdır [1].