Boyar Maddelerin Absorbsiyonu

pdf Boyar Maddelerin Absorbsiyonu Popular

By 385 download

Download (pdf, 328 KB)

boyarmaddelerinabsorbsiyonu.pdf

Boyar maddelerin atık suları boyar maddelerin tekstil ve diğer endüstriyel sanayilerde kullanılması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Yüzbinden fazla ticari boyar madde üretilmektedir. Bunlar yıllık olarak yaklaşık 7x105 civarındadır.[1] Bu üretimin yaklaşık % 2 si boyar madde üretilirken, % 10 luk bir kısmı ise tekstil ve benzeri endüstriler tarafından atılmaktadır.[2] Bu atıklar su kirliği yaratmasının yanında  ve atık sular için gerekli mikro organizmalarıda olumsuz yönde etkilediklerinden büyük bir çevre problemi yaratmaktadırlar. Ayrıca bu atıklar akut solunum yetmezliği gibi bir çok sağlık probleminin oluşmasını da sağlamaktadırlar. Atıklarda ki boyar maddelerin konsantrasyonunun 0.005 ppm civarında tutulması öngörülmektedir.[3] Boyar maddeler ve güneş ışınının etkisiyle bakterilerin büyümesi ve bitkilerin fotosentez yapması engellenmektedir[4]. Boyar maddelerin ortamdan uzaklaştırılmasının gerekliliği açıkça görülmektedir.

Gönderen: Uğur Can İyidir