Nükleer Enerji

pdf Nükleer Enerji Popular

By 387 download

Download (pdf, 1.32 MB)

nukleer_enerji.pdf

Kontrollü nükleer fizyonla ağır elementlerden üretilen güç, nükleer
reaksiyonların günümüzdeki en önemli teknik uygulamasıdır. Bunun sebebi; nükleer
yakıtlar uranyum ve toryumun dünya toplam enerji rezervi kömür, petrol ve doğal
gazın dünya toplam enerji rezervine göre daha fazla olması, nükleer yakıtlardan elde
edilen enerjinin konvansiyonel yakıtlara göre daha konsantre ve daha güçlü olması
ve ayrıca nükleer fizyonla elde edilen birçok dünya güç üretiminin maliyeti hemen
hemen konvansiyonel yakıtların yakılmasıyla elden edilen gücün maliyeti kadar
olmasıdır.