Enerji Sistemleri

Enerji başlığı altında enerji tasarufu, alternatif enerji kaynakları, nükleer enerji, enerji sistemleri gibi enerjinin üretimi, yönetimi ve sürekliliği ile ilgili konulardaki çalışmalarınızı bu kategoride yayımlayabilirsiniz.

Documents

pdf ADSORPSİYONLU ISI POMPALARI Popular

By 142 download

Download (pdf, 771 KB)

adsorbsiyonlu isi pompalari.pdf

adsorpsiyonlu soğutma sistemlerini tanıttığım bu makaleyi 2005 yılında teskon kongresinde sunmuştum ilgilenenlere iyi bir özet olacağını düşünüyorum

iyi çalışmalar

yrd.doç.dr.hasan demir

archive Alternatif Enerji Kaynakları Popular

By 888 download

Download (rar, 1.55 MB)

alternatif_enerji.rar

  Alternatif Enerji Kaynakları
 1. Çevresel Enerji
 2. Hidroelektrik Enerji
 3. Güneş Enerjisi
 4. Rüzgar Enerjisi
 5. Jeotermal Enerji
 6. Biokütle Enerjisi

archive Atiktan Enerjiye Popular

By 426 download

Download (rar, 2.90 MB)

Atiktan_enerjiye.rar

 Atıktan Enerjiye Yakma, Proliz  ve ve Gazlaştırma Uygulamaları

Prof. Dr. Hasancan Okutan

archive Aydınlatmada Enerji Tasarrufu Popular

By 319 download

archive Basınçlı Hava Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Popular

By 287 download

Download (zip, 144 KB)

basincli_hava_sistemlerinde_enerji_tasarrufu.zip

Basınçlı hava, hemen hemen üretim yapan tüm işletmelerde kullanılır ve üretim maliyeti tahmin edildiğinden daha fazladır. Bir fabrikanın hemen hemen elektrik giderlerinin %30’u basınçlı hava üretimine harcanır. Bir hava kompresörünün çalıştırılması için gerekli elektrik
enerjisinin yıllık tutarı, basınçlı hava sisteminin kurulum maliyetine eşit, hatta bazen geçebilir. Bu sebeple basınçlı hava üretiminde enerji tasarrufu işletmeler için aslında çok fazla  önem taşımaktadır.

pdf Dünyada ve Türkiye'de Petrol Popular

By 396 download

Download (pdf, 834 KB)

Dunyada_ve_Turkiyede_Petrol.pdf

Dünya petrol rezervleri, üretimi, tüketimi, ithalatı ve ihracatında öne çıkan ülkelerin belirlenmesinin ardından, petrol fiyatlarının geçmişten bu yana gelişimi ve petrol fiyatlarını etkileyen dinamikler üzerinde durulmuştur. Dünyadaki petrol piyasası üzerine ortaya
konanlardan sonra, Türkiye’nin petrol ithalatı, ihracatı, ekonomisinin petrole bağımlılığı, petrol arama çalışmaları, enerji ve petrol üretimi ve tüketimi ile Türkiye’de petrol fiyatlarının oluşumu konuları incelenmiştir.

Bu çalışmada, içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi çevreyi değerlendirerek karar veren veya araştırma yapan birey, şirket veya kurumlara yardımcı olması amacıyla, konuyla ilgili çeşitli istatistiki veriler ve makaleler derlenmiş ve yorumlanmıştır.

Sevil YILDIRIM Dış Ticaret Uzman Yrd.

archive Elektrik Motorlarında Enerji Tasarrufu Popular

By 353 download

Download (zip, 2.23 MB)

elektrik_motorlarinda.zip

pdf Fan ve Pompalarda Enerji Tasarrufu Popular

By 478 download

pdf Geri Kazanma Yolu İle Endüstriyel İkincil Hammaddeler Popular

By 318 download

Download (pdf, 255 KB)

endustriyel_ikincil_hamm.pdf

ÖZET
Çetitli faaliyet alanlarında olutan her türlü atıkların tekrar kullanılabilmesi özellikle de sanayii
hammaddesi olarak kullanılabilmesi çağımızın çevre yaklatımı ve çevresel felsefesi açısından
çok önemlidir. Burada aslında çok geniş bir yelpazeyi içine alan maddeler sıralamak ve bunların
geri kazanılmasını, ikincil hammadde olarak kullanılabilirliğini anlatmak, hatta tek tek
sergilemek mümkündür. Burada geri kazanma eyleminin ve faaliyetinin temel bilgi ve beceri alt
yapısı buna bağlı olarak da ekonomik ve anlamlı geri kazanma için nelere dikkat edilmesi
gerektiği de ayrıca vurgulanacaktır.

Prof.Dr. Ertuğrul ERDİN; Doç.Dr. Davut Özdağlar; Prof.Dr. Halil KÖSE

pdf Gıda Endüstrisinda Enerji Geri Kazanım Sistemlerinin İncelenmesi Popular

By 324 download

Geri kazanımda kullanılan başlıca sistemler, ısı borulu, yardımcı sıvı akışkanlı, gaz çiftli veya
plakalı ısı değiştiriciler, döner jeneratörler, kazanlardan ısı geri kazanan sistemler (ekonomizer,
hava ön ısıtıcısı, kondens dönüşünden ve blöflerden ısı geri kazanım sistemleri), sıvı-sıvı,
hava-hava ısı geri kazanımlı ısı pompaları ve absorpsiyonlu soğutma sistemleridir.

archive Isı Yalıtımı Popular

By 543 download

Download (zip, 1.49 MB)

isi_yalitimi.zip

Isı Yalıtımı
 1.Isı Yalıtım Malzemelerinin Fonksiyonları
 2.Duvarlarda Isı Yalıtımı
 3.Borularda Isı Yalıtımı
 4.Atık Isı Geri Kazanımı
 4.1.Reküperatif Isı Değiştiriciler
 4.2.Rejeneratif Isı Değiştiriciler
 4.3.Dolaylı Tip Isı Değiştiriciler
 5.Fırın Gövdesinden Isı Geri Kazanımı
 6.Birleşik Isı Güç Üretimi
 7.Ekonomik Analiz Yöntemleri
 Kaynaklar

archive Kazanlarda Enerji Tasarrufu Popular

By 540 download

archive Kojenerasyon Popular

By 334 download

Download (zip, 524 KB)

kojenerasyon2.zip

Kojenerasyon kısaca, enerjinin hem elektrik hem de ısı formlarında aynı sistemden beraberce üretilmesidir. Bu birliktelik, iki enerji formunun da tek tek kendi başlarına ayrı yerlerde üretilmesinden
daha ekonomik neticeler oluşturmaktadır. Basit çevrimde çalışan, yani sadece elektrik üreten bir gaz türbini ya da motoru kullandığı enerjinin %30-40 kadarını elektriğe çevirebilir. Bu sistemin kojenerasyon şeklinde kullanılması halinde sistemden dışarıya atılacak olan ısı enerjisinin büyük bir bölümü de kullanılabilir enerjiye dönüştürülerek toplam enerji girişinin % 70-90 arasında değerlendirilmesi sağlanabilir.

archive Kojenerasyon nedir? Popular

By 423 download

Download (zip, 819 KB)

kojenerasyon.zip

  GİRİŞ
 1.   KOJENERASYON NEDİR?
 2.   KOJENERASYON SİSTEMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
 3.   AVRUPA VE TÜRKİYE’DE KOJENERASYON TEKNOLOJİSİ
 4.   KOJENERASYONUN AVANTAJLARI
 5.   KOJENERASYONUN GELİŞMESİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER
 6.   KOJENERASYON TEKNOLOJİSİ
 7.   KOJENERASYON SİSTEMİ VE KAPASİTE SEÇİMİ
 8.   MOTOR KOJENERASYON SİSTEMLERİNDE  KULLANILABİLECEK   YAKITLAR
 9.   EKONOMİK UYGULANABİLİRLİĞİ
 10.   KOJENERASYON UYGULAMALARINA ÖRNEKLER
 11.  OTELLERDE KOJENERASYON UYGULAMALARI
 12.  TÜRKİYE’DE KOJENERASYON UYGULAMALARI
 13.  DOĞA ENERJİ PROJESİ
  EK’LER
  KAYNAKLAR

archive Kurutma Sistemleri Popular

By 719 download

Download (zip, 1.55 MB)

kurutma_sistemleri.zip

Kurutma Sistemleri
 1. Giriş
 2. Kurutmanın Amacı
 3. Temel Kavramlar
 4. Kurumunanın Kuramsal İrdelenmesi
 5. Kuruma Hızı
 6. Nem Oranlarının Hesaplanması
 7. Psikometrik Diyagramlar ve Kullanımları
 8. Kurutucuların Sınıflandırılması
 9.Kurutucu Seçiminin Sınıflandırılması
 10. Nemin Ölçülmesi
 Simgeler-Kaynaklar

pdf Nükleer Enerji Popular

By 389 download

Download (pdf, 1.32 MB)

nukleer_enerji.pdf

Kontrollü nükleer fizyonla ağır elementlerden üretilen güç, nükleer
reaksiyonların günümüzdeki en önemli teknik uygulamasıdır. Bunun sebebi; nükleer
yakıtlar uranyum ve toryumun dünya toplam enerji rezervi kömür, petrol ve doğal
gazın dünya toplam enerji rezervine göre daha fazla olması, nükleer yakıtlardan elde
edilen enerjinin konvansiyonel yakıtlara göre daha konsantre ve daha güçlü olması
ve ayrıca nükleer fizyonla elde edilen birçok dünya güç üretiminin maliyeti hemen
hemen konvansiyonel yakıtların yakılmasıyla elden edilen gücün maliyeti kadar
olmasıdır.

archive Ölçüm Aletleri ve Ölçüm Teknikleri Popular

By 521 download

Download (zip, 932 KB)

olcum_aletleri.zip

Ölçüm Aletleri ve Ölçüm Teknikleri
 1.Ölçüm Aletleri ve Ölçüm Teknikleri
 2.Basınç Ölçüm Aletleri ve Teknikleri
 3.Akış ve Hız Ölçüm Aletleri ve Teknikleri
 4.Bağıl Nem Ölçülmesi
 5.Yanma Bacasından Çıkan Gazların Ölçülmesi
 6.Ölçüm Metodları
 7.Ölçümlerde Kullanılan İstatiksel Yöntemler
Referanslar

pdf Soğutma Makineleri ve Soğutma Sistemleri Popular

By 453 download

Soğutma makinaları bir bölgeyi çevre sıcaklığının altında tutmak için kullanılan sistemlerdir. Bu tür sistemlerde tek fazlı akışkan kullanılabileceği gibi iki fazlı akışkanlar da kullanılabilir. Genelde
soğutma uygulamaları, yiyeceklerin saklanması, binaların soğutulması gibi uygulamalar için düşünülür, fakat bir çok farklı uygulaması da mevcuttur. Örneğin uzay araçlarının sıvı yakıtlarının eldesi, demir çelik fabrikalarında kullanılan oksijenin elde edilmesi , doğal gazin taşınması ve depolanması gibi alanları kapsayabilir.

pdf Tekstil Sektöründe Enerji Tüketimi Popular

By 273 download

Download (pdf, 175 KB)

tekstil_sektorunde_enerji_tuketimi.pdf

Tekstil sanayii ,sağladığı katma değer,istihdam ve özellikle ihracattaki payı ile Türk ekonomisinin en önemli dalı olduğu bir gerçektir.

Tekstil sanayiinde enerjinin toplam maliyet içerisindeki payı ise % 6-14 arasındadır.Bu oranın bu kadar geniş bir aralıkta değişme sebebi tekstil sanayiinde,ürünlerin, dolayısıyla proses teknolojilerinin farklılık göstermesidir.Tekstil sanayiinde en fazla enerji tüketen işlemler, terbiye işlemleridir.İplik,dokuma,örme ve terbiye dairelerinden oluşan bir işletmede toplam ısı enerji tüketiminin % 70 kadarını terbiye dairesi kullanmaktadır.

pdf Yakıt Pilleri Popular

By 544 download

Download (pdf, 604 KB)

yakit_pilleri.pdf

Yakıt Pilleri hakkında, çalışmalarınızda faydalı olacağına inandığım bir araştırma.