Çevre ve Atık Sistemleri

Documents

pdf Isik Kirliligi Popular

By 132 download

Download (pdf, 229 KB)

isikkirliligi.pdf

pdf Kagidin Geridonusumu Popular

By 309 download

Download (pdf, 150 KB)

kagidingeridonusumu.pdf

pdf Kalite Kontrol Laboratuari Popular

By 461 download

Download (pdf, 288 KB)

kalitekontrollaboratuari.pdf

pdf Kati Atiklar Popular

By 402 download

Download (pdf, 425 KB)

katiatiklar.pdf

pdf Kompostlama Yontemi Popular

By 237 download

Download (pdf, 365 KB)

kompostlamayontemi.pdf

pdf Krom-Toksit Etkileri-Kromdan Kaynaklanan Çevre Kirliliği ve Giderme Yöntemleri Popular

By 141 download

Download (pdf, 903 KB)

Krom Toksik Etkileri.pdf

Krom'un kimyası, üretim yöntemleri, toksik etkileri, çevredeki dağılımı ve krom arıtım yöntemleri ile alakalı bir literatür araştırması. Meslaktaşlarıma ve öğrenci arkadaşlarıma faydalı olması dileği ile...

pdf Nukleer Enerjiye Alternatif Enerji Kaynaklari Popular

By 207 download

Download (pdf, 220 KB)

nukleerenerjiyealternatifenerjikaynaklari.pdf

pdf Nukleer Silahlarin Cevreye Etkileri Popular

By 158 download

Download (pdf, 162 KB)

nukleersilahlarincevreyeetkileri.pdf

pdf Pil Atiklarinin Zararlari Popular

By 252 download

Download (pdf, 141 KB)

pilatiklarininzararlari.pdf

pdf Plastik Atıkların Geri Dönüşümü Popular

By 593 download

Download (pdf, 179 KB)

plastik_atiklarin_gd.pdf

Genellikle plastik atıklar,tüketiciler tarafından kullanım sonrası veya endüstride üretimi
esnasında oluşur.Ekonomik öneme sahip yaklaşık 50 tip plastik mevcuttur.Toplam plastik
tüketiminin yaklaşık % 60’ını PE,PP,PS ve PVC gibi geleneksel polimerler kapsar.Hem
yaşadığımız çevreyi,hem dünyamızı ve enerji kaynaklarımızı korumak,hem de üstün özelliklerinden faydalanmaya devam etmek için plastik malzeme geri dönüşümünü sağlamak
gerekli ve önemlidir. .Plastiğin geri dönüşümü her geçen gün biraz daha artmaya başlamış ve
% 30 hatta bazı plastiklerde % 60 dönüşüm sağlanmıştır


Ülkemizde plastik üreticilerinin % 90 oranında geri dönüşüm öğütücüleri
mevcuttur.Belediyelerce toplanan çöpler ihaleye çıkarılmakta,ihaleyi kazana firmalar çöpleri
ayıklayıp ekonomik değeri olan malzemeleri ait oldukları sektöre satmaktadır.Plastikler de
aynı kanalla toplanmakta ve ikincil malzemelere dönüştürülmektedir

pdf Ruzgar Enerjisi ve Cevreye Etkisi Popular

By 223 download

Download (pdf, 255 KB)

ruzgarenerjisivecevreyeetkisi.pdf

pdf Su Kirliligi Popular

By 395 download

Download (pdf, 171 KB)

sukirliligi.pdf

Su kirliligi hakkinda dokuman.

pdf Tekstil Atiklarinin Cevreye Etkisi Popular

By 252 download

Download (pdf, 193 KB)

tekstilatiklarinincevreyeetkisi.pdf

Tekstil Atiklarinin Cevreye etkilerini inceleyen bir dokuman.

pdf Temel Su Analiz Teknikleri Popular

By 415 download

Download (pdf, 849 KB)

temelsuanaliz kitap.pdf

Temel Su Analiz Teknikleri

document Yağmur Sularını Kirleten Maddeler Popular

By 155 download

Download (doc, 190 KB)

yagmur_sularini_kirleten_maddeler.doc

pdf Zehirli Atiklar Popular

By 295 download

Download (pdf, 214 KB)

zehirliatiklar.pdf

Bin yıllar boyu düzgün bir şekilde süregelen doğadaki ekolojik dengeler ( bitkilerde - Flora, hayvanlarda -

fauna- ve bunların yaşama ortamı toprak, su ve havada ) son yüzyıllarda giderek gelişen sanayileşme ile süratlebozulmaya ba

şlamıştır.

Diğer taraftan, canlılardaki sayısal denge de insan nüfusunun aşırı artması sonucu bozulmuştur. (halen 5.6

milyar olan dünya nüfusu hergün 250.000, her yıl 90 milyon kişi artmaktadır. ) Buna mukabil, insanların kullandıkları

kaynaklar ise, artma şöyle dursun, bilinçsiz ve dikkatsizce sarfedildiği için günden güne azalmaktadır. Bunun sonucu

olarak yeryüzündeki bitki - hayvan çeşitleri azalmakta, toprak su kalitesi bozulmakta, oksijen, karbondioksit, azotdengeleri de

ğişmekte, atmosferi koruyan ozon tabakası incelenmekte, velhasıl dünya, artan ÇEVRE SORUNLARI ile

karşı karşıya gelmektedir.